Du er her:

  • Nyheter
  • Jan Thomas Odegard ny generalsekretær i Norges Naturvernforbund

Jan Thomas Odegard ny generalsekretær i Norges Naturvernforbund


Jan Thomas Odegard
Norges Naturvernforbund har ansatt Jan Thomas Odegard som ny generalsekretær. Han tiltrer stillingen 1. juni og får dermed hovedansvaret for det sentrale sekretariatet i Norges Naturvernforbund. I tillegg til kontoret i Oslo omfatter det organisasjonens marine kontor i Bergen og Barentshavkontoret i Steigen i Nordland.

- Vi ser fram til at Jan Thomas Odegard begynner som generalsekretær. Han har en meget spennende bakgrunn som Norges Naturvernforbund vil ha god nytte av, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Jan Thomas Odegard har vært engasjert i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i snart to tiår, som frivillig, student, forsker, ansatt og styremedlem i en rekke organisasjoner og institusjoner. Odegard kommer til Norges Naturvernforbund fra Regnskogfondet, der han de siste fem årene blant annet har vært policyrådgiver. Regnskogsfondet har i denne perioden bidratt til at miljø er blitt et reelt hovedsatsingsområde for norske myndigheter internasjonalt. Odegard har hatt en sentral rolle i dette arbeidet. Han koordinerte også innsatsen som i 2007 gav kraftig vekst i Regnskogfondets Amazonas-program, og var med å starte opp organisasjonens Sentral-Afrika satsing i 2003.

Tidligere har han blant annet arbeidet for FN med teknologisk og bærekraftig utvikling i Mosambik, og som feltforsker ved Universitetet i Oslo på et internasjonalt prosjekt om forurensende industri. Som aktivist i frivillige organisasjoner på 1990-tallet var han særlig opptatt av menneskerettigheter og miljøutfordringer i Latin-Amerika.

Jan Thomas Odegard er 38 år, bor i Oslo og har tre små barn med sin samboer. Av utdanning er Norges Naturvernforbunds nye generalsekretær samfunnsgeograf med hovedfag fra Universitetet i Oslo.