Du er her:

Kald vinter, varm klode

En ny undersøkelse viser at nesten halve Norges befolkning mener klimatrusselen er overdrevet. – Dette er ei utfordring til oss og til politikerne. Vi må bli flinkere til å få med oss folk, og politikerne må vise gjennom handling hvor alvorlig klimakrisen faktisk er, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken er skremt over resultatene fra Mandag Morgens undersøkelse.

Les mer:
Fakta om klimaproblemet

Ukebrevet Mandag Morgens undersøkelse viser at 45 prosent av befolkningen mener klimatrusselen er overdrevet. En fjerdedel av befolkningen mener klimatrusselen ikke er så alvorlig som de trodde for to år siden.

Fortsatt er flertallet av befolkningen bekymret for klimaendringene, men denne andelen er nå gått betydelig ned.

 
Lite politisk handling gir feil signaler
- Klimafornekterne har klart å så tvil hos mange, godt hjulpet av en kald og snørik vinter og ei regjering som ikke klarer å vise gjennom handling hva som står på spill. Når politikerne sier det er alvorlig men ikke gjør nok med problemet, da tror heller ikke folk det er alvorlig, sier Haltbrekken.

Det er mange årsaker til at store deler av befolkningen mener klimaproblemet er overdrevet. Bekymringen for klimaproblemet har blant annet vist seg å variere med været.

- En kald vinter, klimafornektere på offensiven og et mislykket klimatoppmøte i København er nok alle faktorer som kan forklare en undersøkelse som dette, sier Haltbrekken.

Han påpeker at til tross for at Norge har opplevd en kald januar, har dette vært en av de varmeste januar månedene globalt.

De fleste forskerne er enige
Naturvernforbundet er skremt av undersøkelsen, og mener den viser hvor viktig det er med økt kunnskap om klimakrisen.

Den siste tiden har det blitt påpekt feil i deler av arbeidet knyttet til konsekvensene, noe som også kan forklare noe av økningen i antall klimaskeptikere. Samtidig roper det store flertallet av de fremste klimaforskerne i verden varsku. FNs klimapanel fastslo i sin siste hovedrapport at det er 90 prosents sannsynlighet for at klimaendringene vi er vitne til, er menneskeskapte.

- Kritikken som er kommet mot klimapanelet den siste tiden berører overhodet ikke det vitenskapelige grunnlaget de har lagt fram. Selv om klimasaken diskuteres blant forskerne, er enigheten overveldende blant verdens ledende klimaforskere om at klimatrusselen er reell. Det er et farlig spill å gamble med at flertallet av klimaforskerne tar feil, sier Haltbrekken.

- Nå trenger vi en mobilisering både blant folk og politikere for å unngå at dette fører til handlingslammelse. Vi må sørge for at undersøkelser som denne ikke kommer oljeindustri og andre forurensere til gode, fortsetter han.

Haster med å få opp kunnskapen
Naturvernforbundet mener det er viktig at alle som fortsatt tror at klimaendringene kan utgjøre en trussel nå står sammen.

- Alle som er skremt over denne undersøkelsen eller som frykter hva klimakrisen kan føre til, må nå la sin stemme bli hørt. Det er ved å samarbeide i organisasjoner som Naturvernforbundet at vi kan tvinge frem handling mot klimaforurenserne. Det trengs en enorm klimadugnad over hele landet, og vi vil gjøre alt vi kan for å mobilisere folk flest til klimainnsats, sier Haltbrekken.

- Klimaspørsmålet dreier seg til syvende og sist om en villig til å gamble med jordas fremtid ved å satse på at FNs klimapanel tar feil. Vi i Naturvernforbundet jobber hver dag for at politikerne ikke skal ta risikere fremtiden vår på denne måten. Det er fullt mulig å løse klimaproblemet både i Norge og globalt. Men jo lengre vi venter, jo dyrere og vanskeligere blir det. Derfor trenger vi all den hjelpen vi kan få fra miljøbevisste folk til å sikre en miljøvennlig og rettferdig fremtid for alle, sier Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.03.2010