Kan bambus stoppe avskoging i Mosambik?

70 prosent av befolkningen i Mosambik bruker biomasse til matlaging. Trekullproduksjon er en av hovedgrunnene til den kraftige avskogingen i Mosambik. Effektive ovner kan halvere avskogingen, men kan bambus stoppe den helt?

Forrige uke hadde Forum for bærekraftig utvikling og energi i Mosambik (FEDESMO) årsmøte. Forumet oppsto i 2011 gjennom et samarbeid mellom Naturvernforbundet, lokale miljøorganisasjoner og energimyndighetene i Mosambik. Forumet har sitt sekretariat hos ADEL Sofala, Naturvernforbundet sin samarbeidspartner gjennom flere år og holder til i Beira, den nest største byen i Mosambik. Forumet har i dag representanter i alle de 11 provinsene i landet og mer enn hundre medlemmer.

På årsmøtet deltok representanter fra alle provinsene, sekretariatet i Beira og representanter fra myndighetene.

FEDESMO har siden oppstarten fokusert på å sikre gode energiløsninger som folk flest har råd til og som har minst mulig negativ effekt på naturen og folks livsgrunnlag og helse. Det siste året er det lagt størst vekt på introduksjon av rentbrennende ovner og nye produksjonsmåter for trekull som gir to til fire ganger bedre utnyttelsen av trevirket.

En bambusrevolusjon

«Bambus er en av de raskest voksende planter som finnes og produserer derfor store mengder biomasse, noe som gjør det til en ideell energikilde. Tropisk bambus i Mosambik kan høstes etter bare ett og et halvt år, mens det tar mellom 20 og 60 år å bygge opp igjen en tømmerskog.» fortalte Leonardo Samuel de Abreu Caetano, fra Nampula-provinsen der hans organisasjon ADELNA prøver ut produksjon av trekull fra bambus.

En viktig fordel med bambustrekull er at hele bambusen kan brukes i produksjonen. Det gjør bambus svært ressurseffektiv, med lite svinn. Den høye brennverdien gjør det til et effektivt drivstoff også.

Bambustrekullet blir produsert gjennom kontrollert brenning i miler. Trekullbriketter fra bambus er ideelt til matlaging fordi brikettene brenner lengre og produsere mindre røyk og luftforurensning enn det «vanlig» trekull gjør.

Bambustrekull har blitt brukt på landsbygda i Kina gjennom århundre og det er nettopp kinesiske bistandsprosjekter som nå jobber med å få oppmerksomhet rundt bambus i Mosambik og resten av Afrika.