Klimabudsjett til stryk

Arbeiderpartiets (Ap) alternative budsjett står til stryk. – Med dette budsjettforslaget skroter Ap klimaforliket de selv har vært med på å fremforhandle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget

Naturvernforbundet er ikke imponert av Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett, selv om Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått høyt ut på bannen og flagget klimasaken.

Vil ikke innfri klimamålene
– Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett er ikke et budsjett at gjør at Norge innfrir klimamålene sine for 2020. Satsingen på biodrivstoff vil med stor sannsynlighet gi økte klimagassutslipp. Og dette kommer i stedet for sterkere satsing på tiltak som vi vet fører oss i riktig retning, konstaterer en skuffet Lundberg.

– Biodrivstoff framstår som en enkel måte å kutte klimagassutslipp på. Men øker vi bruken av importert drivstoff eller begynner å bruke saktevoksende, norsk skog som råstoff, kan vi få økte utslipp i mange tiår – i en periode hvor vi må oppnå det motsatte. Det vil være uansvarlig av Stortinget å øke bruken av biodrivstoff ytterligere, når motforestillingene er så sterke, fortsetter Lundberg.

Les også vårt innspill til omsetningskrav for biodrivstoff.

Høyere CO2-avgifter trengs
På dagens pressekonferansen opplyste Arbeiderpartiet at deres plan mot 2030, vil redusere utslippene med mellom 2 og 2,5 millioner tonn neste stortingsperiode. Klimaforliket slår derimot fast at utslippene i Norge skal reduseres med mellom 5,3 og 7,3 millioner tonn CO2 innen 2020. Et viktig virkemiddel for å kutte klimagassutslipp er avgiftene på CO2.

– Arbeiderpartiet gjør bare marginale endringer i CO2-avgiftene. Avgiftene på drivstoff økes ikke vesentlig utover regjeringens forslag, noe som er dårlig nytt for klimaet og alle som sliter med helseskadelig luft, påpeker Lundberg. – Et CO2-fond for næringslivet kan være bra, men det avhenger helt av hva midlene skal kunne brukes til, fortsetter Lundberg.

For lite, for sent
– Det er bra at Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på jernbane og kollektivtransport og bevilge mer penger til bl.a. Miljødirektoratet, men vi kan ikke se at Arbeiderpartiet er i nærheten av en politikk som kutter klimagassutslipp i det tempoet som trengs, sier Lundberg.

– Framfor tiltak som kan gi økte klimagassutslipp og miljøproblemer, må Stortinget sikre reelle utslippskutt og miljøforbedringer. Da trenger vi en transportsektor med lavere energibehov og mer elektrifisering, påpeker Lundberg.

Les også: Naturvernforbundets innspill til statsbudsjett 2017

– For å få til dette må prisen på utslipp må økes betydelig, det må satse mer på smart logistikk, bedre arealplanlegging, mer på sykkel og kollektivtransport, og virkemidlene for å stimulere elektriske kjøretøy må forsterkes. Det trengs også større satsing på å utnytte organisk avfall og andre avfallsprodukter til å produsere biogass, som er et bra alternativ for tyngre kjøretøy, avslutter Lundberg.

For mer informasjon, kontakt:

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Tlf.: 91 33 17 29