Du er her:

Kongen hedrer naturverner


Foto: Jon Ø. Hov
Jon Østeng Hov fra Ålen er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin store innsats som formidler av norsk natur. Han er æresmedlem av Norges Naturvernforbund.
Jon Østeng Hov har gitt ut en rekke naturbøker og bøker om naturfotografering. Han har i en mannsalder formidlet naturopplevelser gjennom radio, TV, bøker, små beretninger og tekster – ikke minst - gjennom naturfotografier.

Mange vet det kanskje ikke, men Jons blomsterbilder er Norges desidert mest brukte. Han er nemlig fotografen bak den vakre frimerkeserien med norske blomster. I et kvart århundre har han også gledet trønderne med sin faste naturspalte i Adresseavisen.

Jon et spesielt engasjement for fjellreven. Med sine flotte bilder av fjellreven, den utrydningstruete pelskledde sjarmøren, har han blant annet bidratt med bilder til Norges Naturvernforbunds aksjon ”Redd fjellreven”.

Jon Østeng Hov er medlem i Norske Naturfotografer og Norsk faglitterær forfatterforening. I tillegg ble han i 1998 utnevnt til æresmedlem i Norges Naturvernforbund.

Da forberedelsene til hedringen med St. Olavs orden startet i fjor, skrev Norges Naturvernforbund følgende til brev Fylkesmannen i Sør-Trøndelag:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7408 Trondheim

Oslo, 10.09.2004

Vedrørende St. Olav Orden til Jon Østeng Hov

Jon Østeng Hov har virket i Naturvernforbundet i en årrekke. Selv om han har vært aktiv på kurs og sentrale arrangementer, er det først og fremst lokalt og regionalt at han har brukt sin energi.

I et lite samfunn der alle kjenner alle, kan det ofte være ekstra vanskelig å ta standpunkt som ikke alle deler. Du må ha ryggrad for å kjempe for ulven og bjørnen når dyra ferdes noen steinkast fra husene og kanskje tar naboens sau. Jon Østeng Hov har slik integritet. Han viser ukuelig vilje til å stå på selv om det butter imot.

I flere år har Jon Østeng Hov engasjert seg aktivt og synlig i arbeidet for å redde den utrydningstruete fjellreven.

Jon Østeng Hov er initiativtaker til og krumtappen i Villmarkkvelden i Holtålen. Dette villmarksarrangementet er blitt en årlig nasjonal begivenhet og har satt Naturvernforbundet i Holtålen ettertrykkelig på kartet gjennom bred mediedekning både i fjernsyn, aviser og blader.

Jon Østeng Hov er en skarp observatør av mangfoldet og skiftningene i naturen. Dette kommer til uttrykk spesielt på to måter:

  • For det første tar han mesterlige bilder. Han er en av Norges mest anerkjente naturfotografer. Norges Naturvernforbund har brukt hans bilder i flere sammenhenger, blant annet i heftet “Fjellreven - sårbar sjarmør i pels”. Det er for øvrig også Jon Østeng Hov som står bak de vakre norske bruksfrimerkene med blomstermotiv.

  • For det andre fører han en god penn. Enten han refser eller formidler kunnskap, uttrykker han seg med engasjement. Med sin faste naturspalte i Adresseavisen har han brakt naturkunnskap, naturglede og respekten for de store sammenhengene i naturen rett inn i tusenvis av norske hjem.

Disse artiklene er for øvrig resirkulert på en glimrende måte. De er samlet i en bok som Naturvernforbundet i Holtålen ga ut på Adresseavisens forlag. Boka er en fin bauta over Jon

Østeng Hovs skriftlige produksjon. Salget av boka ga en pen inntekt og la grunnlaget for et eget fond, Midtnorsk Natur- og Miljøfond. Fra dette fondet deles det ut en pris på 10.000 kroner. Formålet er å stimulere til økt aktivitet, innsikt og forståelse for naturen og naturvern.

Jon Østeng Hov er en naturverner og ildsjel som i høy grad har gjort seg fortjent til sitt æresmedlemsskap og som Norges Naturvernforbund er meget glad for og stolt over å ha i sine rekker. Vi vet at han også i framtiden kommer til å stå på for sin hjertesak naturvern og for sin organisasjon.

Norges Naturvernforbund stiller seg uforbeholdent bak forslaget om å tildele St. Olavs orden til Jon Østeng Hov.

Med vennlig hilsen Norges Naturvernforbund

Tore Killingland Generalsekretær Kåre Olerud
Informasjonssjef

Norges Naturvernforbunds temaside: Fjellrev Bestill heftet "Fjellreven - sårbar sjarmør i pels" med bl. a. Jon Østeng Hovs bilder

Ja, jeg kan tenke meg å støtte Naturvernforbundets arbeid for å redde fjellreven