Kritisk kunnskapsmangel på rødlistearter i vassdrag

Det planlegges å bygge ut vannkraft tilsvarende over 10 terrawatt-timer de neste årene. Pr i dag ligger det flere hundre søknader inne hos NVE om å bygge ut småkraftverk. Men få vet hva det vil ha å si for naturmangfoldet som er avhengig av vassdragene. Fredag 4. februar samlet fagfolk, politikere og naturvernere seg til seminar om småkraftutbygging.

Vassdrag

Lars Erikstad fra Norsk institutt for naturforskning var en av foredragsholderne på seminaret i regi av Naturvernforbundet.

Han påpekte den store kunnskapsmangelen på rødlista arter i vassdrag. 
I konsekvensutredningene i forkant av småkraftutbygging er informasjonen om arter som lever i området enten dårlig eller ikke til stede i det hele tatt, ifølge Erikstad.

– Det er alt for få som har kunnskap om temaet og det er generelt alt for lite kunnskap om dette, sa han i sitt innlegg. 

Naturvernforbundet er dypt bekymret over dette.

– Vi etterlyser  mer ressurser til å sikre at de undersøkelsene som skal gjøres, blir gjort med godt faglig fundament, sier energirådgiver i Naturvernforbundet Torhildur Fjola Kristjansdottir.

Det enorme trykket som på utbygging av småkraftverk  var et av hovedtemaene på seminaret.

– Det er flere hundred søknader inne hos Norges vassdrags- og energidirektorat, og det planlegges over 10 nye terrawattimer vannkraft de neste årene, påpeker Kristjansdottir.

Tilstede på seminaret var også statssekretærene Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet og Sigrid Hjørnegård fra Olje- og energidepartementet. 

Her kan du laste ned foredrag og innlegg som ble holdt på seminaret:

Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet

Øystein Grundt, NVE: Søknadsomfanget av småkraftutbygginger

Magne Maurseth, NVE: Konsesjonsfrie småkraftverk, gjennomgang i 2010

Lars Erikstad, NINA:  Miljøeffekter av småkraft

Oddvar Skre, Naturvernforbundet i Hordaland; Fylkesdelplaner for småkraft. Landskap og naturmangfold.

Øystein Folden, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal: Erfaringer og utfordringer med dagens system