Du er her:

Sjarker i Repparfjorden, en fjord som planlegges brukt til dumping av gruveavfall.

Sjarker i Repparfjorden, en fjord som planlegges brukt til dumping av gruveavfall. Foto: Marion Palmer.

Møter i styrende organer

Landsstyremøte i juni

Naturvernforbundets landsstyre var samlet til et digitalt møte den 5.–6. juni 2021. Her kan du se hvilke saker landsstyret behandlet og lese de vedtatte uttalelsene fra landsstyret.

Landsstyret behandlet blant annet følgende saker: 

 • Politisk innledning
 • Diskusjonssak: Arbeidet opp mot stortingsvalget (kampanjen #valg21)
 • Økonomistatus 2021
 • Organisasjonskartlegging og arbeidsgruppe «Naturvernforbundet 2030»
 • Uttalelse: Regjeringa må lære av sine feil før de tillater vindkraft til havs
 • Uttalelse: Forbruket av energi og ressurser i Norge må ned – «grønn» vekst er ikke løsningen
 • Uttalelse: Støtte til Repparfjorden
 • Opprettelse av energiutvalg
 • Arbeidsprogram 2022 – 2024
 • Landsmøte 2022
 • Status arbeidsprogram 2020-2022
 • Fylkesrunden
 • Innkommet forslag: Konferanse om grønn økonomisk vekst

Vedtatte uttalelser
Landsstyret vedtok 3 uttalelser under møtet. To av uttalelsene ble oversendt landsstyret fra landsmøtet. Du kan lese uttalelsene her (trykk på lenkene under for å komme til de enkelte uttalelsene): 

Opprettelse av energiutvalg
Landsstyret har i helgen vedtatt mandat og opprettet energiutvalg etter vedtak på landsmøtet. Energiutvalget skal drøfte avveininger og dilemmaer knyttet til energispørsmål, og legge til rette for diskusjoner om Naturvernforbundets politikk på området. 

Arbeidsprogram
Landsstyret ble gitt en orientering på status på de ulike prioriterte områdene i arbeidsprogrammet for 2020-2022. I tillegg er forberedelsene i gang for utarbeidelsen av nytt arbeidsprogram for 2022-2024. Landsstyret har satt ned en arbeidsprogramkomité som skal forberede forslag til nytt arbeidsprogram, og organisasjonen vil i løpet av sommeren motta en invitasjon til å komme med innspill. Komiteen skal ledes av nestleder Synnøve Kvamme.

Naturvernforbundet mot 2030
Som et tiltak etter den gjennomførte organisasjonskartleggingen skal det utarbeides en strategi for Naturvernforbundet mot 2030. Landsstyret vedtok mandat og satte ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med å lage denne strategien. Denne arbeidsgruppen skal ledes av nestleder Pernille Hansen. 

Landsmøte 2022
Landsstyret vedtok i helgen at landsmøte 2022 holdes helgen 22.-24. april 2022 på Lillehammer. Mer informasjon om landsmøtet vil komme til høsten. 
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.06.2021