Du er her:

 • Nyheter
 • Landsstyremøte i november
Førdefjorden 2016.

Førdefjorden 2016.

Landsstyremøte i november

Naturvernforbundets landsstyre var samlet til et digitalt møte den 21.–22. november 2020. Her kan du se hvilke saker landsstyret behandlet og lese de vedtatte uttalelsene fra landsstyret.

Saker til behandling: 
Landsstyret har behandlet følgende saker i sitt møte: 

 1. Konstituering
 2. Protokoll LAS 06-20
 3. Økonomistatus 2020
 4. Budsjett 2021
 5. Drifts- og reisestøtte for fylkeslag
 6. Landsmøte 2021: Forretningsorden
 7. Håndtering av korrigeringssaker
 8. Organisasjonskultur i Naturvernforbundet
 9. Opprettelse av Etisk utvalg
 10. Bytte av fylkeslagstilhørighet – lokallaget i Jevnaker
 11. Status lokallag 
 12. Naturvernforbundet under koronapandemien
 13. Stortingsvalget 2021
 14. Uttalelse: Skog
 15. Uttalelse: Havbunnsmineraler
 16. Uttalelse: Storheia
 17. Årsmøtesesong 2021
 18. Politisk innledning
 19. Fylkesrunden
 20. Orienteringssaker

Vedtatte uttalelser
Landsstyret vedtok 3 uttalelser under møtet, disse kan du lese her (trykk på linkene under for å komme til de enkelte uttalelsene):

Styrking av lokal- og fylkeslag, digital omstilling og Stortingsvalget 2021
I forbindelse med budsjettet for 2021 vedtok landsstyret en prioritering av styrking av lokal- og fylkeslag. Der det blant annet er opprettet en reise og driftsstøtte for fylkeslag. Mer informasjon om denne ordningen vil sendes til fylkeslagene i desember. 

Videre prioriterte landsstyret en digital omstilling og det er satt av ressurser til blant annet nye og mer brukervennlige nettsider. 

I tillegg prioriterte landsstyret midler til Stortingsvalget 2021, og det er ansatt en egen kampanjerådgiver for å koordinere vårt arbeids i forbindelse med Stortingsvalget 2021. Naturvernforbundet skal løfte natur- og klimakrisen i Stortingsvalget 2021. 

Årsmøtesesongen 2021
Landsstyret har vedtatt at årsmøtene i lokal- og fylkeslag i 2021 kan gjennomføres som digitale møter. Mer om årsmøtesesongen 2021 kan du lese her

Landsmøte 2021
Landsstyret er i gang med planleggingen av landsmøtet 2021, og vedtok på et ekstraodrinært møte i oktober at dette møtet vil gjennomføres som et desentralisert møte, der delegatene vil samles ulike steder i landet. I dette møtet ble forretningsorden tilpasset til å passe den nye møteformen. Dersom smittesituasjonen krever det vil landsmøtet gjennomføres som et heldigitalt møte. 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.12.2020