Landsstyremøte i september

Naturvernforbundets landsstyre var samlet til et digitalt møte den 19.–20. september 2020. Her kan du se hvilke saker landsstyret behandlet og lese de vedtatte uttalelsene fra landsstyret.

Saker til behandling: 
Landsstyret har behandlet følgende saker i sitt møte: 

 1. Konstituering
 2. Protokoll LAS 04-20
 3. Politisk innledning
 4. Økonomistatus 2020
 5. Landsmøte: År for neste landsmøte etter 2021
 6. Landsmøte 2021: Saksliste og forretningsorden
 7. Møteplan 2020-21
 8. Offentliggjøring av Landsstyrets agenda og protokoll
 9. Arbeidsprogram: Prioritering av vannkraft-, vindkraft- og samferdselssaker
 10. Arbeidsprogram: Oppfølgning av organisasjonen
 11. Uttalelse: Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig
 12. Uttalelse: Stans endringene i plan- og bygningsloven
 13. Uttalelse: Innvordfjellet
 14. Utsettelse av fylkesårsmøte til 2021
 15. Fylkesrunden
 16. Orienteringssaker

Vedtatte uttalelser
Landsstyret vedtok 3 uttalelser under møtet, disse kan du lese her (trykk på linkene under for å komme til de enkelte uttalelsene):

Prioritering av vannkraft-, vindkraft- og samferdselssaker
I tråd med gjeldende arbeidsprogram, som kan leses her, har landsstyret vedtatt at sekretariatet skal i landsmøteperioden særlig prioritere arbeid for å stanse: 

 • Vannkraftprosjektene ved
  • Finna i Innlandet
  • Lårdalsåi i Vestfold og Telemark. 
 • Vindkraftprosjektene ved
  • Innvordfjellet i Trøndelag
  • Rásttigáisa (Davví) i Troms og Finnmark. 
 • Samferdselsprosjektene
  • Ferjefri E39 i Vestland og Møre og Romsdal
  • Tredje rullebane på Gardermoen i Viken

Gjennomføring av fylkesårsmøte i 2020
Landsstyret vedtok i sitt møte den 6.-7. juni at alle fylkes- og lokallag skal gjennomføre sine årsmøter innen 6.oktober. Under møtet i helgen vedtok landsstyret utsatt frist til 15.november for tre fylkeslag.

Landsmøte 2021
Landsstyret er i gang med planleggingen av landsmøtet 2021 i Førde, og har vedtatt sakslisten for landsmøtet og foreslått forretningsorden for landsmøtet. På landsmøtesidene våre vil du finne mer informasjon om landsmøtet og hvilke frister som gjelder (publiseres 1.oktober).

Silje Ask Lundberg tar ikke gjenvalg som leder
Under landsstyremøtet orienterte Silje Ask Lundberg om at hun ikke tar gjenvalg som leder i Naturvernforbundet. Du kan lese mer om dette og valg av ny leder i nyhetssaken her.