Livsviktig dag for verdens miljø

Over hele verden markeres Verdens miljødag 5. juni med et særlig fokus på kampen mot luftforurensning og utslipp av klimagasser. I Norge derimot overskygges det hele av kampen for å bygge mer vei og kjøre mer bil uten å betale bompenger. Samtidig øker klimagassutslippene, og Regjeringen har lyst ut 90 nye oljeblokker. Mange piler peker i feil retning i norsk miljøpolitikk, men Naturvernforbundet tror at en miljøbølge er i ferd med å reise seg i Norge.

Når verdens land i år markerer Verdens miljødag for 47. gang, er det med et svært alvorlig bakteppe. I april la FNs naturpanel fram en rapport som viste at 1 million arter står i fare for å bli utryddet. I oktober i fjor publiserte klimapanelet rapporten som viser at vi har tiden fram til 2030 med å halvere verdens utslipp av klimagasser, hvis vi skal hindre voldsomme og ødeleggende klimaendringer.

– Aldri har Verdens miljødag vært viktigere, derfor er det trist at denne dagen overskygges av bompengesaken. Jordas naturmangfold og klima er er satt under et voldsomt press, og tiden for å gjøre noe med det er i ferd med å bli knapp. Tiden for utredninger og snakk er over. Nå må vi handle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Mer olje, økte utslipp
Når Naturvernforbundet gjør opp en kjapp status for Norge på Verdens miljødag peker mange piler i feil retning.

▪ Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn i 2017.
▪ Norge er langt unna å nå det lite ambisiøse klimamålet for 2020.
▪ Regjeringen Solberg har åpnet rekordmange nye felt for oljeboring. I forrige uke ble 90 nye oljeblokker lyst ut gjennom TFO-ordningen.
▪  FrP truer med å forlate Regjeringen for å presse frem mer biltrafikk.

 – Det er trist å måtte melde det, men Regjeringens innsats står ikke i stil til problemene vi er stilt overfor. Akkurat nå fører Regjeringen en politikk som bare driver oss lenger ut i uføret, sier Silje Ask Lundberg.

Luftforurensning og klima
I år er det et særlig fokus på luftforurensning på Verdens miljødag. Kina er vertskap for hovedmarkeringen. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at syv millioner dør årlig av luftforurensning, og tre millioner av disse bor i Asia. Samtidig måles det at over 90 prosent av verdens folk bor på steder hvor luftkvaliteten er dårligere enn WHOs standarder. Også i Norge dør mennesker av luftforurensning i byene. Særlig på kalde vinterdager kan luftkvaliteten i norske byer være svært dårlig.

I Norge har imidlertid Verdens miljødag og fokuset på luftforurensning og klimautslipp havnet helt i skyggen av bompengeopprøret.

– Bompengesaken har lagt et teppe av eksos over den virkelige krisen. Klima og luftforurensing burde stått helt øverst på Regjeringens agenda. Det snakkes om regjeringskrise og bompengekrise, men den virkelige krisen handler om noe helt annet, og det er det på tide at Regjeringen tar inn over seg, sier Ask Lundberg.

Miljøengasjementet øker
Samtidig opplever Norge et sterkt og økende miljøengasjement. Titusenvis av norske elever har deltatt i skolestreiker over hele landet i år, og Miljøorganisasjonene melder om stor tilstrømming av medlemmer. Hittil i år har flere tusen meldt seg inn i Naturvernforbundet, som i dag trolig passerer 30 000 medlemmer. Kampen mot vindmøller i urørt natur og motstanden mot gruvedumping i Repparfjorden og Førdefjorden er saker som har skapt et stort engasjement. I Sverige går flybruken ned, og togtrafikken er i kraftig vekst. Interessen finner vi Norge også, selv om vi ikke har like godt togtilbud. I løpet av den siste tiden har flere tusen meldt seg inn i facebookgruppa Togfeire.

– Vi tror at en veldig miljøbølge er i ferd med å reise seg. Folk vil ikke lenger finne seg i en politikk som ikke handler i tråd med de miljøproblemene vi er stilt overfor.