Du er her:

  • Nyheter
  • Lovforslag truer naturmangfoldet
Valdres - Myr, Skog, Vassdrag - Foto Adrian Lombardo

Arealinngrep er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Nå advarer natur- og friluftsorganisasjoner mot at endringer i plan- og bygningsloven vil gjøre det enda enklere å bygge ut i naturen. Foto: Adrian Lombardo.

Sier nei til endringer i plan- og bygningsloven

Lovforslag truer naturmangfoldet

Unike natur- og friluftsområder kan fjernes på en ettermiddag i kommunestyret, hvis Regjeringen får endret plan- og bygningsloven slik den nå vil, advarer Naturvernforbundet sammen med flere andre natur- og friluftsorganisasjoner.

Ti organisasjoner, som representerer rundt 1 million mennesker i Norge, ber Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og Regjeringen legge bort forslaget til endringer i plan- og bygningsloven, som vil gjøre det enklere å dispensere fra vedtatte planer. 

– Dette lovforslaget virker mot sin hensikt og fratar oss demokratiske rettigheter. Lovforslaget setter noens ønsker om å gå bakveien foran fellesskapets behov for åpenhet. Blir dette vedtatt, kan unike natur- og friluftsområder fjernes på en ettermiddag i kommunestyret, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I et felles innlegg går Naturvernforbundet, WWF, Norsk Friluftsliv, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Natur og Ungdom nå ut og advarer mot lovendringene. Organisasjonene mener at forslaget til lovendring kan få store og negative konsekvenser for naturmangfoldet.

– Regjeringen foreslår å gi kommunene «økt handlingsrom» i dispensasjonssaker. Kort sagt kan utbyggere da raskt få omgjort kommunale arealplaner uten nye høringer og uten at berørte parter blir informert og får si sin mening. Det betyr at man vil erstatte åpne, grundige, demokratiske prosesser for arealbruk i kommunen, med et system som tilbyr utbyggere bakdøra til kommunal tillatelse, uten vår innblanding, sier Ask Lundberg.

– Hvordan vi bruker naturen og andre arealer i Norge, blir bestemt i kommunene, i hovedsak når lokalpolitikerne vedtar fireårige arealplaner. Plan- og bygningsloven gir oss alle rett til å mene noe om disse planene. Vi benytter oss ofte av muligheten, vi som vil bevare strandsonen for alle, skog i våre nærområder, myr som lagrer karbon, planter som kan bli medisiner, turområder, bekker, hjortetrekk og villreinområder. Vi deltar i planprosessen på vegne av allmennheten fordi loven sikrer oss muligheten og fordi det nytter. Lokalpolitikere vil ta avgjørelser basert på gode kunnskapsgrunnlag. Vi bidrar til at de kan det, sier Ask Lundberg.

Her kan du lese hele innlegget fra natur- og friluftsorganisasjonene

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.09.2020