Mer av det samme med KrF

Regjeringserklæringen byr på mer av den politikken som leder verden dypere inn i klimakrisa. Den nødvendige kursendringen i klimapolitikken uteblir med KrF med på laget.

– KrF har ikke utnyttet makta si til å få gjennomslag i klima- og miljøpolitikken. Det er skuffende. Det er en liten og uforpliktende skjerping av Norges klimamål i denne avtalen, men dette undergraves av satsningen på olje, gass, veg og fly. Det er vanskelig å forstå at KrF ønsker å være med på dette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Mens forhandlingene pågikk på Hadeland, gikk olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg ut og tildelte hele 83 nye blokker for oljeboring. Solbergregjeringen setter dermed rekord i antall utvinningstillatelser. Samtidig opprettholdes leterefusjonsordningen for olje, som gjør at staten garanterer for det meste av selskapenes finansielle risiko ved oljeleting. Dette gjør oljeinvesteringer mer attraktive, sammenlignet med investeringer i grønn teknologi og annen virksomhet.

Samtidig har Regjeringen full kunnskap om konsekvensene av å videreføre en olje- og klimapolitikk som fører til store utslipp av klimagasser. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at den globale oppvarmingen må begrenses til 1,5 grader for å hindre alvorlige klimaendringer. Skal dette målet nås, må verdens utslipp av klimagasser kuttes med nesten 50 prosent innen 2030. Innen 2050 må utslippene være tilnærmet null.

– Regjeringserklæringen viser at denne regjeringen ikke tar det dype alvoret i klimakrisa inn over seg. Tvert imot fortsetter Regjeringen Solberg et rått oljekjør, nå også med KrF med på laget. Regjeringen Solberg ligger på topp i brutte miljøråd, antall utvinningstillatelser og grønt lys til oljeboring i de aller mest kystnære og sårbare havområdene. Denne erklæringen er bare mer av det samme som før, sier Ask Lundberg.

– Dette er den første regjeringserklæringen etter 1,5-gradersrapporten. Nå hadde KrF, Venstre, Høyre og Frp muligheten til å stake ut en mer bærekraftig kurs for landet. I stedet velger de å fortsette mer eller mindre som før. Det er direkte uansvarlig, og det er et svik mot kommende generasjoner, sier Ask Lundberg.

Andre miljøsaker

– Taxfree-salget fortsetter som før, noe som gir økonomiske fordeler til de som velger de mest forurensende transportformene

– Økning av maksimal fartsgrense på motorveier til 120 km/t øker utslippene

– Skattefradrag for bompengeutgifter gjør det mer fordelaktig å kjøre bil, sammenlignet med kollektivtrafikk

Les Naturvernforbundets mer detaljerte gjennomgang her! (PDF)

Les regjeringsplattformen her! (PDF)