Du er her:

  • Nyheter
  • Miljøgifter fra kraftverk dumpet i naturen i årevis

Foto: Naturvernforbundet

Miljøgifter fra kraftverk dumpet i naturen i årevis

Naturvernforbundet i Buskerud har avslørt forurensing i forbindelse med rehabilitering av rørgata ved Hakavik kraftverk i Øvre Eiker kommune. –Miljøgiftsølet i kraftbransjen som nå rulles opp gjelder ikke bare for Øvre Eiker, men for hele landet, sier Per-Erik Schulze, miljøgiftrådgiver i Naturvernforbundet.

Flere titalls tonn med miljøgifter fra rester av maling ligger spredt rundt i norsk natur etter sandblåsing av rørgater ved kraftverk gjennom siste 80 år.

Det er ofte brukt gruveslagg som blåsesand. Dette inneholder store mengder ulike tungmetaller som derved også er spredd i naturen.

Det slurves med miljøoppfølging av dagens rehabilitering både når det gjelder miljøgiftanalyser og miljøtiltak.

Svært mange tips som er kommet til Naturvernforbundet forteller alle at det i hovedsak er pris som er avgjørende i anbudsrunden. Useriøse aktører har derfor vunnet flere anbudsrunder.

Det føres ikke oppsyn og kontroll fra verken kommune, fylkesmann eller Klif med dagens rehabilitering, selv om det er strenge miljøforskrifter for slike arbeider.

Rundt mange av landets kraftverk ligger  tonnevis brukt blåsesand som inneholder store mengder miljøgifter. Rørgater i vannkraftverkene har blitt sandblåst for å fjerne gammel maling, og den gamle malingen og slammet har blitt liggende i naturen. Både malingrestene og blåsesanden inneholder ofte miljøgifter.

Naturvernforbundet i Buskerud har avdekket at mange tonn brukt blåsesand har kommet ut i terrenget og lekket miljøgifter i Øvre Eiker i Buskerud. Her har avfallet ligget i 30 år helt til Naturvernforbundet påpekte saken.

– Vi vet fra før at det kan være PCB i malingen brukt på rørgater. Noe av den er også tjærebasert (PAH), sier Per-Erik Schulze.
- I tillegg er det noen steder brukt blåsesand av gruveslagg som i seg selv inneholder miljøgifter.

Malingen på disse rørene er farlig avfall som ifølge regelverket skal identifiseres, saneres og leveres inn forsvarlig, men har bare blitt liggende i naturen.

Statkraft lover å rydde opp
Naturvernforbundet  har i møter med Statkraft, som er ansvarlig for kraftverket i Øvre Eiker, fått bekreftet at praksis fram til nylig var å la malingen etter sandblåsingen bli  liggende i naturen.

Men selskapet har nå lovt at miljøfarlig avfall, både gammelt og nytt, skal samles opp når rørgatene skal rehabiliteres i framtiden.

– Her er det bransjen som har forsømt seg, og nå må både Statkraft og andre kraftselskaper rydde opp i gamle miljøsynder., sier Harald Baardseth i Naturvernforbundet i Buskerud, som har avdekket saken.

Han sier at alle kraftverk som har kjørt rehabilitering på sine rørgater må forberede seg på at de har et problem, med mindre de kan dokumentere at det er levert som farlig avfall.
– Alle opplysninger fremkommet til nå i saken tilsier at det ligger farlig avfall ved rørgater over hele landet, sier Baardseth.

Statkraft har nå lovet å raskt gi en full oversikt  over lokaliteter og Naturvernforbundet håper dette fører til en opprydding. Det er usikkert hvordan de andre kraftselskapene vil håndtere saken.

Les Aftenpostens store oppslag om saken

Les mer på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud

Her kan du lese bakgrunnsinfo om saken

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.02.2011