Minneord Jon Arne Jørstad

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at fylkesleder og landsstyrerepresentant i Naturvernforbundet Jon Arne Jørstad er gått bort.

Jon Arne var engasjert i miljøsaken både lokalt i Tromsø, i Nordområdene, nasjonalt og internasjonalt. Han gjorde seg bemerket ved sitt store og genuine engasjement for natur, klima, Sapmi og solidaritet med de svakeste i samfunnet. Hans brennende miljøengasjement og fine evne til å være til stede på mange arenaer i miljøkampen gjorde at Jon Arne var respektert og høyt verdsatt i organisasjonslivet.

Jon Arne har i mange år vært aktivt styremedlem i Naturvernforbundet i Troms, og tok i vinter over som leder for fylkeslaget og som landsstyrerepresentant. Også i lokallaget i Tromsø har han i en årrekke bidratt, både som leder og styremedlem.

Landsstyret i Naturvernforbundet har mistet en lidenskapelig og kunnskapsrik landsstyrerepresentant. Jon Arne var opptatt av en rekke saker, og særlig brant han for levende fjorder og kampen mot miljøødeleggelser fra gruveindustri, vindkraft og lakseoppdrett.

Hans omtanke for miljøet og solidaritetsfølelse har vært svært tydelig i alt han har gjort. Sapmi har mistet en aktiv ildsjel i Jon Arne som jobbet aktivt for bevaring og inkludering av samisk kultur og natur i miljøkampen.

Jon Arne elsket en god debatt og snakket direkte og tydelig fra enhver talerstol. Og praten og diskusjonene gikk videre også etter at møtene var slutt og han var raus med de som hadde andre meninger. Fylkeslaget og lokallaget har mistet en mann som støttet opp, som alltid var til stede og som delte sin kunnskap og bidro med råd og hjelp.

Våre tanker går til familien, venner og alle som har hatt glede av Jon Arnes engasjement. Naturvernforbundet hedrer hans minne med stor takknemlighet.

Truls Gulowsen, leder
Anne-Lise Mortensen, fungerende fylkesleder i Troms
Maren Esmark, generalsekretær