Du er her:

  • Nyheter
  • – Nå må Erna Solberg velge!
Erna Solberg. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Erna Solberg. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen.

Klima- og miljøutfordringene står i kø for ny regjering

– Nå må Erna Solberg velge!

– Erna Solberg må nå ta et valg. Vil hun bli sett på som en visjonær statsleder, som tok kraftige grep for reduserte klimagassutslipp og vern av verdifull natur, eller en som var på feil side av historien, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– At områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gis varig vern mot petroleumsvirksomhet tar vi som en selvfølge. Det er på tide vi slutter å lete etter mer olje og gass, og her kommer vi til å kreve en ny retning for petroleumspolitikken, sier Ask Lundberg.

Partiene som er for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har nå fått et sterkere fotfeste på Stortinget med en samlet oppslutning på tretti prosent. I denne saken står Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt sammen. Samtidig går Arbeiderpartiet markert tilbake i alle Lofotkommunene, hele 14,7 prosent tilbake på Røst, hvor Ap går inn for å åpne for oljeboring i havområdene rett utenfor.

– Dette er en klar melding fra befolkningen på Røst og i Lofoten om at olja utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal bli liggende der den er. Det må Regjeringen ta inn over seg. Om Arbeiderpartiet vil gjenvinne troverdighet i nord, må de snu i denne saken, sier Ask Lundberg.

Ifølge klimaforskerne har verden tre år på å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene. Til tross for at våre naboland i Sverige og Danmark har redusert utslippene med over 25 prosent siden 1990, har de norske utslippene økt med over 3 prosent i samme periode. Naturvernforbundet forventer at Regjeringen når målene i klimaforliket om utslippsreduksjoner i Norge innen 2020. Samtidig må klimainnsatsen mot 2030 styrkes.

– For fire år siden gikk Erna Solberg til valg på å styrke klimaforliket – det er på tide dette gjennomføres. Det betyr blant annet at Regjeringen er nødt til å skrinlegge alle planer om flyplassutvidelser, enten det er på Gardermoen eller Flesland, sier Ask Lundberg.

Gjennom fire år med Regjeringen Solberg har naturen fått dårligere beskyttelse i Norge. Lovverk som skulle beskytte natur er svekket, naturforvaltningen er svekket og kunnskap og faglige råd har i mange saker blitt tilsidesatt.

– Vi kan ikke ta den verdifulle naturen vår for gitt på denne måten, den trenger en langt bedre beskyttelse. I første omgang må derfor Regjeringen utvide verneplanen for vassdrag, slik at både Øystese- og Gjengedalsvassdraget blir sikret for framtida. I tillegg er det på tide vi får nasjonalparker i og ved Preikestolen, Østmarka og Lofotodden, sier Ask Lundberg.

– Samtidig må vi slutte å bygge opp nye næringer som går på bekostning av naturen vår. Derfor forventer vi nå et taktskifte i havbrukspolitikken, og et mål om at dette skal bli ei nullutslippsnæring. Det betyr at all virksomhet må over i lukkede anlegg, sier Ask Lundberg.

Kontakt:

Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2017