Du er her:

  • Nyheter
  • - Naturen trenger Økokrim
Økokrimskilt

Økokrim blir ikke lagt ned. Foto: Økokrim.

- Naturen trenger Økokrim

Regjeringen skrinlegger forslaget om å legge ned Økokrim. – Dette er gode nyheter for arbeidet med å beskytte sårbar natur og truede arter mot miljøkriminalitet. Naturen trenger Økokrim, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Nå må vi ta steget videre og bevilge mer penger til dette viktige arbeidet. Slik det er i dag, blir altfor mange miljøkrim-saker henlagt, sier Ask Lundberg.

Det var et offentlig utvalg som på oppdrag fra Regjeringen hadde gått gjennom særorganene i politiet. Utvalget foreslo store endringer. Økokrim, som har ansvar for å etterforske miljøkrimsaker, skulle slås sammen med Kripos. I tillegg ville man legge ned Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet.

Naturvernforbundet var tidlig ute og kritiserte den foreslåtte omorganiseringen.
– Hvis dette hadde blitt gjennomført, ville kapasiteten til å etterforske miljøkrimsaker blitt kraftig svekket. Det er en stor seier at forslaget nå skrinlegges, sier Ask Lundberg.

Omorganiseringsforslaget er møtt med sterk kritikk fra en rekke hold. I dag gikk justisminister Per Willy Amundsen ut og sa at de foreslåtte endringene i særorganene ikke vil bli gjennomført på flere år.

Her er Naturvernforbundets høringsuttalelse om omorganiseringen av Økokrim.