Naturvern nytter!

Naturvernforbundet har i snart hundre år vært med å kjempe fram mange av våre nasjonalparker. Besøk en av dem i sommer – og bli med å sørge for at vi står sterkt også framover!

Siden Naturvernforbundet ble stiftet i 1914, har organisasjonen blitt en stadig viktigere aktør i arbeidet med å sikre våre viktigste naturverdier for fremtiden. Naturvernforbundets frivillige har spilt en avgjørende rolle for opprettelsen av mange norske nasjonalparker.

Da Norge fikk sin første nasjonalpark, Rondane nasjonalpark, i 1962, var det etter iherdig innsats fra naturvernerne og idealistene Heitkøtter-brødrene Olaf, Norman og Fredrik. Da vedtok myndighetene å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane (…)».

De siste årene har vernearbeidet dreid seg om å oppfylle en nasjonalparkplan som daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen lagde tidlig på nittitallet. Nå er snart planen oppfylt, og naturområdene gjort om til nasjonalparker, ikke uten innsats fra Naturvernforbundet og frivillige. I dag har vi 34 nasjonalparker i Norge, i tillegg til 7 på Svalbard. I høst skal det åpnes to nye nasjonalparker (og Naturvernforbundet er selvsagt invitert til åpningen): Rohkunburri og Langsua. Sistnevnte, som er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, har Naturvernforbundet i Oppland engasjert seg i.

Les mer om nasjonalparkene våre på Direktoratet for naturforvaltning sine sider.

Det er ikke lenge siden vi fikk den første nasjonalparken til havs; Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold består hovedsakelig av hav- og sjøbunn, og er dermed den første nasjonalparken til å bevare et komplett økosystem under vann.

Naturvernforbundet mener at det fortsatt finnes flere områder som fortjener statusen nasjonalpark. Blant annet jobber Naturvernforbundet i Rogaland for at Preikestolen skal få nasjonalparkstatus.

Vi trenger flere med på laget for å sikre vern av den mest verdifulle naturen, og sørge for god skjøtsel og forvaltning av de nasjonalparkene vi har. Verv en venn til Naturvernforbundet, eller bli medlem selv dersom du ikke er det. Og benytt sommeren til å besøke en av våre flotte nasjonalparker!