Du er her:

  • Nyheter
  • Naturvernforbundet på Arendalsuka
Pollen i Arendal. Foto: Senterpartiet

Naturvernforbundet delter med egen båt i Pollen under Arendalsuka. Illustrasjonsfoto: Senterpartiet.

Naturvernforbundet på Arendalsuka

Naturvernforbundet er til stede på Arendalsuka og deltar i en rekke arrangementer fra 15. til 18. august. Onsdag 17. august inviterer vi til en gjennomgang av hvorfor vi saksøker staten i Førdefjord-saken.

Naturvernforbundet drar til Arendalsuka  for å tale naturens sak på totalt elleve arrengementer. Temaene er blant annet naturens rettssikkerhet, oljepolitikk og redusert forbruk. Naturvernforbundet er å finne i båten L/S Immanuel, som ligger fortøyd innerst i Pollen utenfor reatauranten Fiskebrygga. Her vil også vårt hovedarrangement "Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten" finne sted.

Her finner du Naturvernforbundets program for Arendalsuka 2022.

Hovedarrangement: Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Onsdag 17. august klokka 12.00-13.00 forklarer vi hvorfor. Arrangementet finner sted i Pollen i Arendal på båten L/S Immanuel. Arrangementet blir også streamet på Facebook

I denne samtalen tar vi opp spørsmålene:
- Hvorfor velger miljøorganisasjonene å prøve Førdefjordsaken for retten, og på hvilket grunnlag?
- Hvorfor er det viktig å få prøvd beslutninger som har virkning for miljøet for retten?
- Hvor ofte (eller sjelden) prøves miljøsaker for retten i Norge, og hvorfor er det slik?

Medvirkende
- Gina Gylver, Leder, Natur og Ungdom
- Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
- Marius Nordby, Jurist og leder, Juristkommisjonens (ICJ) fagutvalg for miljø- og klimasaker

Klart lovbrudd
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.08.2022