Naturvernforbundets høye beskytter

I 1964 ble kong Harald Naturvernforbundets høye beskytter. Da var han kronprins, og Naturvernforbundet var i ferd med å vokse til en folkebevegelse.

«Gjennom 50 år har jeg hatt gleden av å følge Naturvernforbundet tett og med stor interesse, i kraft av å være organisasjonens beskytter», skriver kong Harald i en hilsen til Naturvernforbundets 100-årsjubileum i 2014. «Naturvernforbundet har utviklet seg i takt med tiden og nye problemstillinger knyttet til natur- og miljøsituasjonen både i Norge – og i verden for øvrig. I dag kan vi takke Naturvernforbundet, deres mange frivillige og lokallag, for at de blant annet har vært pådrivere for at vi har fått flere nasjonalparker», skriver kong Harald.

Støtten fra kongehuset har hatt stor betydning for Naturvernforbundet. Det første som møter deg når du åpner førsteutgaven av medlemsbladet Norsk Natur i 1965 er et helsides bilde av kronprins Harald. På 1960-tallet våknet miljøbevisstheten i folket, og medlemmene strømmet til Naturvernforbundet.

– Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige område av samfunnslivet, står det å lese på kongehusets nettside.

Nyheten fra kongehuset ble mottatt med stor glede da Naturvernforbundet var samlet til landsmøte i Trondheim i 1964.

– Formannen meddelte at H. K. H. Kronprins Harald hadde sagt seg villig til å være NNV’s beskytter. Landsmøtet mottok meddelelsen om dette med akklamasjon og vedtok å sende følgende telegram: «Norges Naturvernforbunds landsmøte i Trondheim 1964 sender sin ærbødige hilsen og takk for den ære og den interesse Deres Kongelige Høyhet har vist Norges Naturvernforbund ved å stille Dem som forbundets beskytter», står det å lese i Naturvernforbundets årsberetning fra 1965.

I jubileumsnummeret til Natur & miljø kan du lese hele kong Haralds hilsen til Naturvernforbundet i forbindelse med 100-årsjubileet i 2014.