Du er her:

  • Nyheter
  • Naturvernforbundets innspill til regjeringsforhandlingene

Naturvernforbundets innspill til regjeringsforhandlingene

Den rødgrønne regjeringen kan gjennom sitt flertall utmeisle en svært ambisiøs miljøpolitikk for de kommende fire årene. Naturvernforbundet har gitt de rødgrønne partiene innspill på hvordan dette kan gjøres.

”Bruk dette flertallet til å knesette en miljøpolitikk som er på høyde med alvoret i utfordringene verden står overfor.”

Lars Haltbrekken

Dette bør være regjeringens viktigste miljøambisjoner de neste fire årene, ifølge Naturvernforbundet:

- Øk klimaambisjonene.
Klimatrusselen krever store utslippskutt både i den rike og fattige del av verden. Norge må forplikte seg til 40 % reduksjon på hjemmebane og i tillegg må vi finansiere store utslippskutt i utviklingsland.

- Sett nasjonale mål for energieffektivisering.
Energieffektivisering er det viktigste og raskest virkende tiltaket for å få ned utslippene. Energiselskapene må pålegges å finansiere energieffektiviseringstiltak gjennom et system med energispareforpliktelser, også kalt hvite sertifikater.

Her kan du lese brevet til regjeringen i sin helhet

Her kan du lese de konkrete forslagene til Soria Moria-erklæringen

- Reduser utslippene fra transportsektoren gjennom en massiv satsing på kollektivtrafikken framfor nye motorveier
Nye motorveier gir økt trafikk og økt forurensning. Vi må i stedet bruke pengene på jernbane, kollektivtrafikk og trafikksikre midtdelere.

- Innfør rushtidsavgift og en strengere parkeringspolitikk.
De store byene sliter fortsatt med helseskadelig luftforurensning, hovedsakelig som en følge av høy veitrafikk. Rushtidsavgift og færre parkeringsplasser i sentrum vil redusere veitrafikken.

- Ta vare på de siste urørte vassdragene våre gjennom en ny verneplan for vassdrag.
Statsminister Jens Stoltenberg slo i sin nyttårstale 2001 fast at tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi. Allikevel ser vi et stor press mot den norske vassdragsnaturen. Flere urørte vassdrag trenger vern mot kraftutbygging. En ny verneplan kan sikre de siste urørte vassdragene.

- Styrk artsvernet.
Det er spesielt viktig med mer vern av skog, der halvparten av de rødlistede artene lever.
Norge har i dag vernet 1,7 % av den produktive skogen. Skal vi klare å ta vare på de truede artene som lever i skogen trenger vi et vern av 4,6 % ifølge skogforskerne. I løpet av sist stortingsperiode vernet regjeringen de viktige skogområdene Trillemarka og Holmvassdalen. De neste fire årene må de mest verdifulle områdene av norsk skogsnatur sikres.

Naturvernforbundet har i et brev til de tre rødgrønne partiene pekt på hva Naturvernforbundet mener er de viktigste miljøoppgavene for regjeringen.  Organisasjonen har også gitt konkrete innspill til ordlyd i selve Soria Moria 2-erklæringen. 


Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2009