Du er her:

  • Nyheter
  • Naturvernpionér Hanna Resvoll-Holmsen får sitt vel fortjente minnesmerke

Naturvernpionér Hanna Resvoll-Holmsen får sitt vel fortjente minnesmerke

Hanna Resvoll-Holmsen, som levde fra 1873 til 1943, var en fremragende botaniker, forskningspionèr og ivrig naturverner. Hun gjorde en avgjørende innsats for å forhindre at Gjende og Sjoa ble offer for kraftutbygging i 1920-årene. Nå får hun sitt minnesmerke reist ved Gjendesheim.

Hanna Resvoll-Holmsens pionérvirke er grundig behandlet i boka boka ”En grønnstrømpe og hennes samtid” forfattet av Norges fremste naturvernhistoriker, Bredo Berntsen. Han holder også tale ved avdukningen av minnesmerket 4. juli. Minnesmerket er laget av skulptør Øystein Bernhard Mobråten.

I Turistforeningens årbok i 1917 skrev Hanna Resvoll-Holmsen: ”Der fòr som en skræk i mig ved det eventyrlige syn – en skræk for at industriens lange knoklede arm skulle stikke seg herind mellem fjeldene og øse av Gjendes smaragdgrønne vand.

I 1973 ble vassdraget varig vernet. I ettertid kan vi se hvor forutseende Hanna Resvoll- Holmsen var. Hvem kunne tenke seg å foreslå å bygge ut Gjende i dag?

Avdukingen kombineres med åpning av nybygg på Gjendesheim.

Program for arrangementet ved Gjendesheim lørdag 4. juli:

1230 – 1300 Markering ved minnesmerket foran Gjendesheim
unstnerisk innslag v/ Einar Skogum
Velkommen ved styreleder Knut Støren DNT Oslo og Omegn
Planer ved utvikling av Gjendeosen ved ordfører Rune Øygard
Historien om pioneren Hanna Resvoll-Holmsen ved Bredo Berntsen, forfatter av boka ”En grønnstrømpe og hennes samtid
Kunstnerisk innslag: Endre Skjåk proklamerer fra Bukkerittet
Avduking av statue v/ bestyrer på Gjendesheim Bjørg Vole
Tale v/ Bredo Berntsen
Gjendesheim – historien frem til hytta slik den står i dag v/styreleder Knut Støren

1300 Omvisning på Gjendesheim ved bygningssjef Otto Steinskog

1330 Lunsj på Gjendesheim

1430 Historien om Jo Gjende – fortellerstund ved Jo Gjende Bua. Vi ror folk over elva.

På ettermiddagen er det tid for turer i området.

1900 Festmiddag på Gjendesheim