Du er her:

  • Nyheter
  • Norges Naturvernforbund: Vårjakt på ender er økologisk og etisk uforsvarlig

Norges Naturvernforbund: Vårjakt på ender er økologisk og etisk uforsvarlig

I brevet gir Norges Naturvernforbund fire hovedbegrunnelser for motstanden mot vår-jakt på ender:
  1. Andefuglene stopper ved Kautokeinoelva noen dager på vei mot hekke- plassene. På dette oppholdet spiser fuglene mye. De legger seg opp næring for å klare hekkingen. Mange undersøkelser har vist at fugler forlater områder der det er ferdsel/jakt. Dette gjør at fuglene får spist mindre enn de brurde, noe som går direkte ut over evnen til å bære/ruge fram levedyktige avkom.
  2. Betsandene er på sitt laveste på ettervinteren/våren og følgelig også på sitt mest sårbare. Våren er derfor det dårligste tidspunktet for å drive jakt.
  3. Enkelte ande-arter er stabile par-fugler. Hvis hannen blir skutt, kan det hende at hunnen ikke får seg ny hann den våren med direkte følger for å bære fram unger.
  4. For hver hann som skytes, kan man regne med at det blir 4-5 færre and-unger. Når høsten kommer, kan det dermed være 4-5 færre jaktbare ender. Dette burde også være av betydning hvis det å drive jakt er et poeng.

-Det finnes ikke gode grunner for å tillate vår-jakt. Det er lenge siden andejakt om våren var et nødvendig supplement til det daglige brød. Vår-jakt ble forbudt fra 1954. Folk har vært stort sett vært lovlydige. Bønder og andre med tilknytning til primærnæring på Østlandet og andre steder i landet har fulgt lovverket, og lokale jakttradisjoner er endret. I Naturvernforbundet i Finnmark har vi jobbet med slike problemstillinger i årevis. Vi kjemper konsekvent mot virksomhet som ikke er økologisk forsvarlig. Det gjelder også vår-jakt. Vi ser vi ikke hvorfor Kautokeino skal ha uøkologiske særordninger, sier leder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.