Du er her:

  • Nyheter
  • Ny bok: "Transport og miljø"

Ny bok: "Transport og miljø"

Hvorfor gir ikke ny teknolog mindre utslipp? Er alternative drivstoffer egentlig miljøvennlige? Bør vi beholde gamle biler for miljøets skyld? Er "de grønne" egentlig grønne? Bør vi bo tett eller spredt? Hjelper det å øke bensinprisen eller prisen på nye biler? Hvem skal lede an mot mer miljøvennlig transport? Disse og mange flere spørsmål blir besvart i den nye boka "Transport og miljø".

Erling Holden, som er professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, har skrevet mesteparten av boka. Fagleder Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund har skrevet ett kapittel av boka, mens Kristin Linnerud, som er forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, har skrevet et annet.

Boka er forskningsbasert, men en trenger ikke være forsker for å lese den. Innholdet er tilrettelagt slik at alle som jobber med eller er interessert i spørsmål forbundet med persontransport og miljø, kan ha glede av den.

Boka har ti kapitler, der det første drøfter utvikling av persontransportens omfang. Det andre viser utfordringene som trafikkveksten fører til, i form av at miljøforbedringer av ny teknologi spises opp av trafikkvekst. Det tredje kapitlet prøver å gi svar på spørsmålet om når en bil bør skiftes ut, mens det fjerde og det femte handler om alternative drivstoff – hvor miljøvennlige er de egentlig, og hvordan kan de (eventuelt) tas i bruk?

Kapittel 6 sammenlikner miljøegenskapene til ulike transportmidler, der også høyhastighetstog drøftes. Det neste kapitlet prøver å finne svar på om det er sammenhenger mellom holdninger og handlinger, mens det åttende kapitlet drøfter fysisk planlegging og hva det betyr for transport og miljø. Kapittel 9 drøfter økonomiske virkemidler, mens avslutningskapitlet prøver å finne svar på hvem som skal lede an i veien mot mer miljøvennlig transport.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har skrevet et forord til boka.

Boka kan kjøpes i Naturvernforbundets nettbutikk, med medlemsrabatt.