Du er her:

  • Nyheter
  • Nye oljetildelinger øker utslippene

Nye oljetildelinger øker utslippene


Foto: Statoil
Regjeringen tildelte nylig 21 nye oljelisenser gjennom 20. konsesjonsrunde. Den rød-grønne regjeringen har dermed tildelt totalt 178 lisenser i løpet av sin regjeringstid, mer enn noen annen regjering i norsk oljehistorie.
Naturvernforbundet frykter konsesjonsrunden vil bidra til økte klimagassutslipp, og ber om en pause i utdeling av nye oljeområder.

Regjeringen hadde allerede før 20. konsesjonsrunde tildelt flere oljelisenser enn noen annen regjering i norgeshistorien. Med 157 tildelte lisenser lå de klart foran regjeringene Brundtland III (på andreplass med 120 lisenser) og Bondevik II (på tredjeplass med 116 lisenser). Likevel delte regjeringen gjennom 20. konsesjonsrunde i dag ut ytterligere 21 nye lisenser for oljeleting på norsk sokkel, og slår dermed sin egen rekord.

Norges totale klimagassutslipp øker på grunn av oljeindustrien
Tildeling av stadig nye områder for olje- og gassvirksomhet er hovedårsaken til at utslippene fra norsk oljeindustri er nesten doblet bare siden 1990. Veksten i utslippene fra olje- og gassproduksjonen er den viktigste grunnen til at Norges totale klimagassutslipp øker. Utslippene ligger i dag nesten 11 prosent over 1990-nivå, og 10 prosent over vår forpliktelse i Kyoto-protokollen. Utslippene fra oljeindustrien har i samme tidsrom økt med over 90 prosent.

- Jens Stoltenberg kan feire 1. mai i visshet om at ingen norsk statsminister har lagt til rette for like store klimagassutslipp som ham. Regjeringen slår nå sin egen rekord i tildeling av nye oljefelt, og framstår dermed som den mest oljevennlige regjeringen i norgeshistorien, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Normalt tar det 10-20 år fra tildeling av en lisens til et eventuelt oljefunn er utbygd og produksjonen starter. Dagens tildeling legger dermed til rette for økte norske klimagassutslipp fra 2020 og framover, og feltene vil fortsatt kunne være i drift i 2050. I 2020 må rike land som Norge ifølge FNs klimapanel ha redusert sine utslipp med mellom 25 og 40 prosent. I 2050 må utslippene være redusert med 80-95 prosent.

Frekt av Senterpartiet
De siste dagene har Senterpartiets Erling Sande kritisert Norges Naturvernforbund for å bremse arbeidet for kutt i Norges klimagassutslipp. Samtidig legger altså Senterpartiets olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen, til rette for økte klimagassutslipp fra oljeindustrien i flere tiår framover. Dette rimer dårlig med programmet som Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte, der det heter at ”Senterpartiet vil arbeide for et investerings- og utvinningsnivå som ivaretar miljøhensyn og ansvaret for kommende generasjoner” og at partiet ”ønsker ressurssparing framfor finanssparing”.

- Det er direkte frekt av Senterpartiet å skyve ansvaret for voksende norske klimagassutslipp over på andre når de selv sitter i en flertallsregjering. Avstanden mellom liv og lære i Senterpartiet øker i takt med Terje Riis-Johansens tildeling av nye oljefelt. Å kalle oss for klimasinker når partiet sørger for fortsatt høye utslipp i mange år framover er vanvittig, kommenterer Lars Haltbrekken.