Du er her:

  • Nyheter
  • - Oljeulykken utenfor Langesund kan få store konsekvenser

- Oljeulykken utenfor Langesund kan få store konsekvenser


Oljesøl ved Portør. Foto: Norges Naturvernforbund
- Ulykken kan få store konsekvenser for fuglelivet i området, sier Norges Naturvernforbunds leder Lars Haltbrekken. Ulykken skjedde i nærheten av mange sjøfuglreservat. Naturvernforbundets frivillige i området deltar i å kartlegge oljespredningen. Lørdag kveld strekker oljepåslaget seg 45 km fra Nevlunghavn i Vestfold til Risør i Agder.

Abonner på Naturvernforbundets nyhetsbrev

- Da skipet Rocknes forliste i 2004, lekket det ut 555 tonn olje. Full City, som nå har grunnstøtt utenfor Langesund i Telemark, har 1120 tonn olje om bord. I verste fall står vi ovenfor en ulykke som er større enn Rocknes-ulykken, fortsetter Haltbrekken. Han frykter langvarige skadevirkninger på natur og miljø.

5 år etter Rocknes-ulykken ble det fortsatt funnet olje i fjæra som stammet fra forliset, avslørte Bergens Tidende. Les saken i BT her.

- Myndighetene må sørge for full opprydning etter forliset av lasteskipet utenfor Langesund og ikke la mye bli liggende igjen slik det ble gjort etter Rocknes-ulykken, understreker Haltbrekken.

- Dette er nødvendig også av hensyn til friluftsliv og rekreasjon. På kyststrekningen i fylkene finnes over 250 friluftsområder som staten har kjøpt opp. Det er også opprettet rundt 80 verneområder for å beskytte sjøfuglene i fylkene Vestfold og Telemark.

Sårbar tid for sjøfuglene
Lille Såstein naturreservat, som ligger like ved havaristen, er tilgriset av olje. Dette er et hekkeområde for sjøfugl. Oljesølet har også nådd kystperler som Mølen og Fugløyrogn i Vestfold. Dette området er et svært viktig trekk- og overvintringsområde for mange fugleslag.

Grunnstøtingen har skjedd på en tid av året da sjøfuglene er sårbare. Hekkingen er over, og nå i slutten av august ligger de fleste sjøfuglene på sjøen sammen med unger. Her er de ekstremt utsatt for oljesølet som nå rammer de to fylkene. Direktoratet for naturforvaltning arbeider nå for å skaffe oversikt over hvor store flokker som vanligvis befinner seg i de aktuelle kystområdene.

Det er allerede funnet oljeskadd sjøfugl nær havaristedet. Værforholdene gjør det så langt vanskelig å si noe om hvor mange fugler som kan være berørt. Det er funnet oljeskadet sjøfugl så langt unna som Kragerø-skjærgården.

Norges Naturvernforbunds marinbiolog Per-Erik Schulze kan svare media på spørsmål om skipsulykken utenfor Langesund. Schulze bor i Kragerø og gjennomfører i ettermiddag og helgen feltrekognosering av oljesølet og skadet sjøfugl sammen med Naturvernforbundets frivillige. Han treffes på mobiltelefon 418 56 697.

For mer informasjon:
Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, tlf. 916 12 191
Marinbiolog Per-Erik Schulze, tlf.418 56 697
Naturvernforbundet i Grenland v/Rune Kristoffersen, tlf. 986 03 014

Det er rikt liv over og under vann i området hvor olja ligger. Norges Naturvernforbund patruljerer jevnlig i området og vil følge skadeomfanget i helgen. Bildene er fra Naturvernforbundets tidligere feltarbeid ved Mølen.

Brungult hav nedstrøms havaristen. 5 km lang stripe i strømbeltet ytterst i Kragerøfjorden lørdag 1. aug. 2009.

Oljefilm og klumper med tungolje følger strømmen nedover Sørlandet.

Oljekladaser ligger i bukter på fugleskjærne. Her ved Portør, 25 km nedstrøms havaristen lørdag kveld.

Fuglereservatene i ytre skjærgård er rammet av tungolje langs mer enn 45 km kystlinje fra Nevlunghavn til Risør lørdag kveld.

Området med øyevitnerapportert oljepåslag lørdag kveld. Ill: Naturvernforbundet.