Du er her:

Ønsker bybiler velkommen

På samme måte som med sykkeldeling, blir det nå mulig å dele elbiler i Oslo. 75 elbiler skal være tilgjengelig for dem som ønsker det. - Økt bruk av elbiler er svært viktig for å redusere helseskadelig luftforurensing, så dette ønsker vi velkommen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

– Med denne tjenesten bidrar vi til at terskelen for å kjøre utslippsfritt blir betydelig redusert. Tilgang til kollektivfeltene, gratis bomring og gratis parkering gjør dette til en fantastisk reisemåte for folk med jobb og ærend i byen, sier Eimstad i det norske selskapet Move About, som forteller at prosjektet er enestående også internasjonalt. I første omgang skal 13 elbiler plasseres ut på tre sentrale steder i byen. Medlemskap koster 100,- per måned, og leieprisen spenner fra en timespris på 100 kroner til en helgepris på 800 kroner. Medlemmene får adgang til bilene med et personlig, trådløst adgangskort. En viktig samarbeidspartner i prosjetet er Statkraft.

Norges Naturvernforbund støtter opp om satsingen på elbildeling i Oslo, og har gjennom sin samarbeidsavtale med Statkraft fått sette sitt preg på bilene.

Nettside: http://www.moveabout.no/

For mer informasjon Norges Naturvernforbund: leder Lars Haltbrekken, 916 12 191 Move About AS: daglig leder Michael Eimstad 934 22 325
Statkraft ASA: leder marketing Grete Ingeborg Nykkelmo 913 11 000,