Du er her:

  • Nyheter
  • Over 1 million rømte oppdrettslaks er et stor miljøproblem

Over 1 million rømte oppdrettslaks er et stor miljøproblem


Illustrasjon fra Wikipedia.org
For første gang offentliggjorde Fiskeridirektoratet i dag en oversikt over tallet på oppdrettsfisk som rømmer fra anleggene. I alt rømte over 1,1 millioner fisk fra 48 oppdrettsanlegg i 2006. Norges Naturvernforbund uttrykker sterk bekymring. - Myndighetene har satt “null-flukt” som et mål. Det er vi enig i. Men med disse dramatiske rømmingstallene virker det jo som oppdrettsindustrien enten mangler evne eller vilje til å ta dette miljøproblemet på alvor, sier leder Lars Haltbrekken. - Her har både myndighetene og industrien en kjempeutfordring.

Det er beregnet at over 4 millioner fisk har unnsluppet fra anleggene siden 2001. 2006-tallene omfatter mest oppdrettslaks, men også et betydelig antall torsk og noe sjøørret.

– Den atlantiske laksen er allerede i en kritisk situasjon. Genetisk forurensning og spredning av sykdom og parasitter fra rømt oppdrettslaks, gjør situasjonen enda verre, påpeker Lars Haltbrekken.

– Hvordan eksportmarkedene kommer til å reagere, gjenstår å se. Men ingen kan påstå at dette styrker tilliten til norsk lakseoppdrett. Hvis ikke oppdrettindustrien stanser rømmingene og tar miljø på alvor, kan den være i ferd med å sparke bein på seg selv, advarer Norges Naturvernforbunds leder.

- I følge beregninger vi har fått tilgang til, rømmer det rundt 3 millioner oppdrettslaks i året på verdensbasis. Norge alene står dermed for så mye som en tredel av alle rømminger, men fisk rømmer også fra oppdrettsanlegg i Skottland, Chile, Canada og USA.

- Merking av all oppdrettslaks er et tiltak som bør vurderes. Det kan virke forebyggende fordi vi umiddelbart kan se hvilke selskaper som er ansvarlige for rømmingen, sier Haltbrekken.

Selskapet Sjølaks AS topper Fiskeriderektoratets liste klart med over 260 000 rømte fiske. På de to neste plassene følger Storfjord Torsk AS med over 176 000 og Sjøtroll Havbruk AS med 104 500 rømminger. I alt hadde 12 oppdrettsselskaper mer enn 30 000 rømminger hver i 2006.

- Fiskeridirektoratet fortjener ros for å offentliggjøre tallene, og vi tar det for gitt at åpenheten om dette miljøproblemet er kommet for å bli. Men samtidig oppfordrer vi direktoratet til å publisere rømmingstallene fra 2001 og framover, slik skottene har gjort, avslutter Lars Haltbrekken.

- Se liste over innmeldte rømminger til Fiskeridirektoratet

- Les melding fra Fiskeridirektoratet

- Støtt Norges Norges Naturvernforbunds arbeid for at fiskeoppdrettsnæringen skal ta miljøansvar og stanse rømmingene. Bli medlem du også!