Du er her:

  • Nyheter
  • – På tide med en ansvarlig miljø- og klimapolitikk
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg gratulerer og overleverer Naturvernforbundets krav til Trine Skei Grande og Venstre. Foto: Jorunn Vallestad

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg gratulerer og overleverer Naturvernforbundets krav til Trine Skei Grande og Venstre. Foto: Jorunn Vallestad.

Naturvernforbundets krav til klima- og miljøministeren

– På tide med en ansvarlig miljø- og klimapolitikk

Naturvernforbundet har store forventninger til klima- og miljøminister Ola Elvestuen. – Det er på høy tid at regjeringen Solberg fører en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk. Vi ønsker Ola Elvestuen velkommen som klima- og miljøminister og ser frem til å samarbeide med ham, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundets krav til den nye ministeren
- Ansvarlig oljepolitikk
- Store kutt i norske klimagassutslipp
- Nei til sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden
- Vern flere verdifulle vassdrag og annen verdifull natur
- Økt satsning på skogvern
- Nei til tredje rullebane på Gardermoen
- Prioritér buss, trikk, tog fremfor fly og bil

Kunnskapsrik og engasjert
– Vi har opplevd Ola, både gjennom hans tid som byråd i Oslo og de siste fire årene i Stortinget, som en kunnskapsrik og svært miljøengasjert politiker, og vi ser fram til at han nå skal styre klima- og miljøpolitikken i Norge, sier Ask Lundberg.

Frp blir en miljøutfordring
– Det er ikke noe tvil om at Ola Elvestuen har en stor utfordring, når Frp sitter ved roret i både olje- og energipolitikken og samferdselspolitikken. Likevel forventer vi at han gjør alt i hans makt for å ta vare på den verdifulle naturen vår, og for å redusere klimagassutslippene i Norge.

Nei til sjødeponi
– Regjeringen har vedtatt at det skal utredes et forbud mot sjødeponi, og vi forventer at dette også får konsekvenser for planene om dumping av gruveslam i både Førdefjorden og Repparfjorden. Her har Venstre vært krystallklar i opposisjon – det forventer vi og at de er i posisjon, sier Ask Lundberg.

Stans uansvarlig oljepolitikk
– I går satte Søviknes nok en uheldig rekord, ved å tildele 75 nye leteområder til oljeindustrien, flere av dem i områder som statens miljøfaglige etater har advart mot. Venstre må sørge for å sette en stopper for den uansvarlige oljepolitikken til Søviknes, om vi skal ha noen sjanse til å nå målene i Parisavtalen, sier Ask Lundberg.

For ytterligere kommentarer
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.01.2018