Pris til lokallaget i Lofoten

– Det er hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til, sier en stolt lokallagsleder June Grønseth. Sammen med resten av Naturvernforbundet i Lofoten har den gode innsatsen mot blant annet forsøpling og ny storflyplass ført til pris.

June Gronseth portrett

Det er  Vestvågøy kommunes miljøpris 2021 som deles ut til til lokallaget for deres tunge og vide engasjement i natur- og miljørelaterte saker. 

–  Veksten i lokallaget synliggjør at vi har en økende bevissthet og et økende engasjement for naturen og miljøet. Spesielt i den yngre del av befolkningen. Forbundets målsetninger er også sammenfallende med mange av de målsetninger som kommer frem i «De grønne øyene» og er med på å bygge opp under og forsterke dette arbeidet, sier juryen i sin begrunnelse.

Styret i lokallaget består av Axel Schuller, Hans-Eirik Busch, Martin Eggen og Jim Wilson som startet opp lokallaget.  June Grønseth har vært leder siden 2018.

– Vi arbeider stort sett med å følge opp lokale saker i de seks kommunene, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Høringer og regulerinsplaner er det mye av, og noe klarer vi å stanse. Spesielt verner vi lokale vassdrag mot oppdrett, og vi arbeider for å beskytte strandsone og jorbruksareal, forteller Grønseth.

Konkrete saker

Forsøpling og bålbrenning var noe av det første styrelederen tok tak i for tre år siden, med brev til alle Lofotkommuner. 

– Altfor lenge har det eksistert en holdning om at «vi setter bare fyr på det». Etterpå bli det liggende igjen ting som ikke brenner opp. Dette blir til skade for dyr og fugl, og natur, sa Grønseth dengang til Lofotposten.

Kommunene reagerte på bålrøyk, og bøter ble gitt. Så dette var et problem som i stor grad løste seg.  

Lokallaget har også arrangert strandryddinger, både åpne og med lukkede grupper. Forsøpling har de også reagert på, og dette er et pågående arbeid som de ikke er i mål med. 

I arbeidet mot storflyplass har lokallaget opprettet en egen webside og underskriftskampanje. Styremedlem Hans-Eirik har skrevet gode debattinnlegg og ønsker å påvirke de politiske veivalgene. Og det slutter ikke der;

– Hver sommer arrangerer vi slåttedag med Kalle Småbruk. Vi holder foredrag om plast i hav og natur.
Vi arrangerer også fuglekassebygging, ramser June Grønseth opp. 

Ikke rart at det er blitt pris! Vi gratulerer så mye.