– Regjeringen abdiserer på klima- og naturfeltet

– I dag hadde regjeringen sjansen til å vise seg tilliten verdig, og levere et budsjett med en tydelig grønn profil, som virkelig kutter klimagassutslipp og tar vare på den verdifulle naturen vår. Et slikt budsjett har vi ikke fått i dag. Tvert imot – dette budsjettet vitner om total ansvarsfraskrivelse fra Erna Solberg og hennes regjering, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Regjeringen abdiserer på klima- og miljøfeltet, og har reversert samtlige seire på klima- og miljøfeltet som Venstre og Krf har sikret i tidligere forhandlinger. Det er ikke til å tro at vi i 2017 kan ha en regjering som leverer et så elendig budsjett for klima- og miljø, og som overlater til stortinget å ta ansvar for lavere klimagassutslipp og vern av verdifull natur. Det er farlig, feigt og utrolig lite visjonært, sier Ask Lundberg.

Samferdsel og kollektiv
– Regjeringen øker bevilgningene til kollektivsatsing i de større byene. Det er et skritt i riktig retning som Naturvernforbundet ønsker velkommen. Samtidig ønsker regjeringen å øke bevilgningene til store motorveier med 72 prosent via selskapet Nye Veier AS. Dette betyr at enda mer natur og matjord skal legges under asfalt – og det gir mer biltrafikk og undergraver målet om å overføre gods fra vei til bane. Samtidig kuttes det drastisk i bevilgninger til gang- og sykkelveier, noe som er både overraskende og svært skuffende.

Les flere innspill til samferdselsbudsjettet

Naturmangfold
– Dette er et tragisk budsjett for norsk natur. Her ser vi at regjeringen fortsetter nedprioriteringen av miljøforvaltningen, som vil  gjøre det langt vanskeligere å ta vare på den verdifulle naturen vår. Det er oppsiktsvekkende at tiltakene mot marin forsøpling blir såpass redusert, og at kuttene til bevaring av norsk natur er så massivt.

Les mer om natur og naturforvaltningen i statsbudsjettet

Bygg og energi
Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal spare 10 TWh i norske bygg innen 2030, og vi har lenge ventet på regjeringens strategi for å nå dette målet.
– Det regjeringen kommer med i dette statsbudsjettet er skremmende dårlig. Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg.

Les mer om hva statsbudsjettet betyr for energibruken i norske bygg

Kontakt
Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet
Telefon: 913 31 729