Regjeringen fikk bråkebøttepris

Norsk forening mot støy sin «Verstingpris» som kilde til uønsket støy, gikk i år til «den nåværende regjering i uskjønn forening med den foregående.» Klima og miljøvernminister Tine Sundtoft var den som direkte ble adressert som mottaker for utrettelige arbeid for mer snøscooterkjøring.

Prisen ble utdelt i Spikersuppa i Oslo 30. april, akkompagnert av drønnende musikk i form av opptak fra snøskutere. Naturvernforbundets nestleder Ellen Paalgard og Turistforeningens Kjartan Askim  holdt appeller.

– Problemet med ulovlig kjøring vil for eksempel mangedobles, sa Paalgard.
– All lovlig kjøring følges av ulovlig kjøring, unntak finnes ikke. Der fornøyelseskjøring tillates, er det alltid en andel av trafikantene som ikke er fornøyd med opptrukne linjer, og disse skuterkjørerne gir blaffen i om det går ut over sårbare områder og for det helsebringende friluftslivet. Der det i det hele tatt foregår oppsyn, melder både Statens Naturoppsyn og politiet at ulovlig kjøring tar overhånd, at kontrollen blir nesten symbolsk. I Vinje kommune melder politiet at ulovlig kjøring er blitt mer omfattende enn den lovlige kjøringen!

Paalgard sa videre at det samtidig med at regjeringen vil slippe løs et par hundre tusen nye snøskutere, kutter de fem millioner til overvåking på politiets budsjett.

– Og mens de først er i gang reduserer de også Statens Naturoppsyns begrensede midler til slik virksomhet med nok en million. Kort sagt: Bajaskjørerne kan se fram til mye moro når regjeringen slipper tøylene for alvor. Morsomt for dem – en trussel mot vårt naturmangfold, for alle dyrene som har naturen som levested, og for det umotoriserte friluftslivet.