Du er her:

  • Nyheter
  • - Regjeringen har ikke fortstått krisa
Regjeringen bevilger 340 millioner til E18 mellom Asker og Lysaker. Det vil føre til økt trafikk og økte utslipp. Illustrasjonsfoto: milehightraveler/Istockphoto

Regjeringen bevilger 340 millioner til E18 mellom Asker og Lysaker. Det vil føre til økt trafikk og økte utslipp. Illustrasjonsfoto: milehightraveler/Istockphoto.

Revidert nasjonalbudsjett 2019

- Regjeringen har ikke fortstått krisa

– Revideringen av nasjonalbudsjettet er bare pynt på glasuren i ei kake som er full av olje. Vi står overfor to kriser, klima og tap av natur. Regjeringen viser igjen av den ikke har forstått noen av dem, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Den dårligste nyheten i det reviderte nasjonalbudsjettet er at E18 Lysaker-Asker får 340 millioner kroner i ekstrabevilgning for å starte opp igjen planleggingsarbeidet.

– Dette vil føre til mer biltrafikk i et område der biltrafikken ikke skal øke. I stedet for å bruke 340 millioner på en slik vei bør vi heller gjennomføre nødvendige forbedringer for kollektivtransport og sykkel og byutviklingstiltak, ikke bygge en sammenhengende ny motorvei, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Skal det overhodet være aktuelt å gå videre med planlegging av E18, må det foreligge en klar intensjon om at planene må endres betydelig, men det ser vi dessverre ingen vilje til fra regjeringen nå, mener Naturvernforbundet

Det reviderte nasjonalbudsjettet for 2019 vil ikke føre til kutt i klimagassutslippene i Norge. Det gjøres heller ingen vesentlige endringer innen naturmangfold. Det rimer dårlig med klimapanelets 1,5-gradersrapport og naturpanelets rapport, som begge viser behov for omfattende omlegginger av politikken.

– Det er oppsiktsvekkende er at Regjeringen ikke kommer med noen nye klimatiltak, etter en vår med omfattende krav om forsterket innsats. Det de derimot gjør er å sikre en ekstrabevilgning til nok en motorvei som vil øke utslippene, sier Ask Lundberg.

I revidert nasjonalbudsjett økes bruken av oljepenger med 6,9 milliarder til hele 238,1 milliarder kroner. Regjeringen blir fra flere hold kritisert for den høye bruken av oljepenger i en tid med sterk vekst i norsk økonomi. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener Regjeringen bruker oljepenger som om landet skulle vært i krise.

– Ja, vi befinner oss i ei krise, men det er ikke den krisa Regjeringen bruker penger på. Skal vi unngå farlige klimaendringer, må vi halvere utslippene av klimagasser innen 2030. Vi må også trappe opp arbeidet for å ta vare på naturmangfoldet vårt. Dessverre viser også det reviderte nasjonalbudsjettet at Regjeringen ikke har forstått alvoret, sier Ask Lundberg.

For mer informasjon
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.05.2019