Du er her:

  • Nyheter
  • Russiske miljøorganisasjoner hindres av myndighetene
Portrett av Dimitri Medvedev.

Russlands president Dimitri Medvedev.

Russiske miljøorganisasjoner hindres av myndighetene

Russiske miljøorganisasjoner er under hardt press. Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundet frykter at dette er myndighetens langsiktige strategi for å hindre organisasjonene i å arbeide med viktige miljøsaker - blant annet i Nordområdene og grenseområdene til Norge.

Les mer om situasjonen:

Naturvernforbundet har laget et
notat om situasjonen blant russiske miljøorganisasjoner, som viser ulike måter myndighetene reduserer deres handlingsrom.

Notatet er utarbeidet i samarbeid med Naturvernforbundets russiske partnere i Nordvest-Russland.


Yngvild Lorentzen

Yngvild Lorentzen er leder for Naturvernforbundets Internasjonale prosjektavdeling.

I 2009 har store russiske miljøorganisasjoner som Den allrussiske unionen for naturvern og Det russiske geografiske samfunn blitt tatt over, eller forsøkt tatt over, av mennesker med tilknytning til det sentrale maktapparatet.

Organisasjoner som protesterer mot industriprosjekter blir raidet for teknisk utstyr, og muligheten til å delta i utredningsprosesser for miljøkonsekvenser er sterkt svekket. I tillegg er det nesten ikke mulig å få registrert nye organisasjoner.

- Vi mener at dette er styrte prosesser for å svekke miljøinteressene, sier Yngvild Lorentzen, sjef for internasjonal prosjektavdeling i Naturvernforbundet.

- Myndighetene vil sikre lite støy, og de vil bruke politisk styrte organisasjoner som alibi i store og viktige prosesser. Dette er i ferd med å skje blant annet i spørsmål knyttet til nordområdene,  sier Lorentzen.

Hun mener at  de reelle organisasjonene blir svekket, mens de politisk kontrollerte organisasjonene benyttes som sivilt samfunn-alibi i de potensielt kontroversielle miljøsakene.

- Den russiske miljøpolitikken har ikke mye legitimitet i befolkningen, og denne legitimiteten kommer til å svekkes ytterligere dersom miljøorganisasjonene stenges ute fra deltakelse i overordnede prosesser, forklarer hun.

Naturvernforbundet mener det nå er viktig å støtte opp om de legitime organisasjonene, og forsøke å motvirke politiseringen av det sivile samfunnet.
-  Organisasjonene jobber under ekstremt vanskelige forhold, og de trenger all støtte de kan få fra Norge for å kunne gjøre denne jobben. Vi må hjelpe de stemmene som reelt jobber for miljøet med å komme til orde og blir hørt også i Russland, sier Lorentzen.

Hun mener norske myndigheter har et ansvar for å si fra:
- Norske myndigheter må bruke enhver anledning til å ta opp dette problemet med russiske myndigheter, og de bør fortsette å støtte de russiske organisasjonene, framholder Yngvild Lorentzen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.03.2010