Du er her:

  • Nyheter
  • Så langt: 17 av 20 byer sier nei til uadressert reklame

Så langt: 17 av 20 byer sier nei til uadressert reklame


Ill.foto: Alexander Holvland
Sist ute er Sarpsborg: speilvend dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame! - Bordet er dekket for et stortingsvedtak som monner for å redusere papiravfall og ressurssløseri, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

17 av de 20 største byene i Norge, og nesten like mange mindre kommuner, har nå gått inn for "Uadressert reklame, ja takk". Med "Ja takk-ordningen” kan uadressert reklame bare distribueres til dem som flagger "Ja takk" med eget oblat på postkassene, mao. det motsatte av dagens nei takk-ordning. Nå skal regjeringens forslag til ny markedsføringslov snart behandles på Stortinget, og i forslaget åpnes det ikke for at kommuner skal kunne speilvende nåværende praksis.

- Stortingspolitikerne bør konfronteres med at verken folk flest eller lokalpolitikere ønsker postkasser fulle av ressurssløsende reklame, sier Haltbrekken. Han påpeker at i de fleste av byene hvor saken har vært tatt opp, har vedtakene vært enstemmige og at spørreundersøkelser viser overveldende flertall for en ordning med Ja takk-oblater.

Ordføreren i Sarpsborg vil ha forsøksordning
Sarpsborg er siste by ut med å ville bruke speilvendingsprinsippet. Dersom ny markedsføringslov ikke endres, vil ordføreren ta initiativ overfor regjeringen og be om at Sarpsborg kommune kan kjøre en forsøksordning med ”Uadressert reklame, ja takk”.

Haltbrekken påpeker at både Storting og regjering en rekke ganger har slått fast at avfallsminimering og bærekraftig ressursforvaltning er viktige nasjonale målsettinger. Nei til uønsket reklame, som Naturvernforbundet har arbeidet for en god stund, er derfor et opplagt tiltak for å nå slike mål.

Følgende byer har vedtatt "Uadressert reklame, ja takk"
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Sandnes, Drammen, Sarpsborg, Skien, Bodø, Sandefjord, Larvik, Arendal, Tønsberg, Porsgrunn, Haugesund , Moss, Hamar, Alta og Florø.

Av mindre kommuner har Austevoll, Bømlo, Aurskog Høland, Nesodden, Rælingen, Sauherad, Luster, Leikanger, Ørland, Rennebu, Halsa, Hareid, Stryn , Strand og Sola fattet tilsvarende vedtak.

Tidligere artikler:

12.06.2008: By nummer 10 i boks!
09.05.2008: Stort flertall ønsker ja takk-ordning på uadressert reklame
25.04.2008: Oslo, Bergen og Trondheim sier "Ja takk"!
06.02.2008: Bergen viser vei mot uadressert reklame
10.10.2007: Posten Norge: Papirreklame ikke miljøskadelig
02.03.2007: Kun to av ti ønsker uadressert reklame i postkassen

Totalt blir det lagt omlag 80 000 tonn uadressert reklame i norske postkasser i løpet av et år.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt må også se positivt på det miljøvennlige speilvendingsprinsippet når den nye loven skal endelig utformes.

Kommunikasjonssjef i avfallsselskapet BIR i Bergen, Kjersti Kildahl og Sverre A. Stakkestad i Naturvernforbundet Hordaland, har lenge arbeidet for at markedsføringsloven speilvender dagens ordning. Bildet er fra en markering i Bergen sentrum i fjor.