Du er her:

  • Nyheter
  • Samarbeider om klima og miljø
Lars Haltbrekken og Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet

Lars Haltbrekken og Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Paal M. Svendsen, Utdanning

Samarbeider om klima og miljø

Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet inngår intensjonsavtale. – Barn og unge er framtida, og sammen skal vi se nærmere på hvordan våre to organisasjoner kan skape engasjement og styrke miljøarbeidet, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken, er  svært godt fornøyd med avtalen som ble signert i dag.

– Våre forbund har mange fellestrekk, og vi kan samarbeide på en rekke forskjellige arenaer. Vi ønsker også at avtalen skal føre til mer regionalt samarbeid, sier han.

Avtalen strekker seg over 3 år – til utgangen av 2014. Den skal hjelpe organisasjonene å nå sine mål i klima- og miljøarbeidet. Samarbeidet knytter seg først og fremst til kompetanseutveksling, kurs og skolering og informasjonsarbeid.

Viktig allianse

– Med denne avtalen får vi en viktig allianse i overordnede miljøspørsmål. Utdanning er avgjørende for å løse klima- og miljøproblemene. Det trengs mer kunnskap for å løse de framtidige utfordringene, da trengs det også at det satses mer på utdanning, sier leder av Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

For Utdanningsforbundet er det et uttalt mål å arbeide for at norsk utdanning i sterkere grad vektlegger kunnskap om klima- og miljøutfordringer, og bidrar til at barn og ungdom får økt kunnskap og bevissthet om forholdet mellom ressursbruk og klimaendringer.

Utdanningsforbundet skal også arbeide for at det investeres mer i utdanning, forskning og utvikling som kan bidra til løsninger av klimautfordringene.

Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet skal også opprette en pris sammen.

Intensjonsavtalen som ble undertegnet i dag bygger på følgende:

- Vi skal arbeide for en bærekraftig utvikling, forstått som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.
- Vi skal bidra til utviklingen av et grønnere samfunn, grønne jobber og en grønnere økonomi.
- Vi baserer vårt arbeid med klima og miljø på føre-var-prinsippet og på solidaritet.
- Vi skal være gode forbilder i møter med barn og unge.
- Vi skal arbeide for at norsk utdanning i sterkere grad vektlegger kunnskap om klima- og miljøutfordringer.
- Vi må tenke og handle langsiktig, samtidig som tiltakene våre må være konkrete og realiserbare.
Avtalen mellom Utdanningsforbundet og Naturvernforbundet