Sigmund Hågvar fikk Bonnevieprisen

Naturverneren Sigmund Hågvar fikk i dag Bonnevieprisen, som deles ut av Norsk Biologforening. Hågvar er professor emeritus fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og sitter i styret i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Hågvar har hatt mange tillitsverv i foreninger som Norsk Entomologisk Forening, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Østmarkas Venner. Han har publisert en rekke fagartikler i internasjonale tidsskrifter. I den norske tidsskriftoversikten har han bak seg mer enn 140 artikler. Når det gjelder bøker er det ifølge den norske bokbasen av Hågvar som forfatter og redaktør publisert nærmere 40 avhandlinger og bøker. Vi kan nevne Norsk naturarv, Norsk urskog og gammelskog, De kloke og dumme musene – En miljøfabel og Naturglede, økosorg og fremtidshåp, som ble utgitt høsten 2021.

– Hågvar har nedlagt en innholdsrik, lang og meget verdifull virksomhet for norsk natur og for biologifaget i norsk offentlighet som forsker, forvalter, formidler, foreningsaktivist og forteller. Han har helt fra sin tidlige akademiske karriere og til denne dag vært aktiv på mange plan: I det vitenskapelige organisasjonsliv og i foreninger innen naturvern og friluftsliv. Han har publisert et imponerende antall tidsskriftartikler i internasjonale som i norske tidsskrifter. Slik også når det gjelder avhandlinger og bøker. Temabredden er også imponerende. Stikkord: Insekter og insektliv, fugler og fugleliv, naturvern generelt, naturvern/forvaltning, naturvernundervisning, skog og skogvern, skriver Naturvernforbundet i Oslo og Arkershus i sin nominasjon av Hågvar til prisen.

Hågvar har hatt et stort engasjement i lokale naturvernsaker Kolsås – Dælivann, Kulpåsen, Østmarka nasjonalpark og vern av Tanumplatået i Bærum.

– Som medlem i skogutvalget siden starten har han vært en god støttespiller i viktige kampsaker, som for eksempel Trullemarka, og vært en forkjemper for vern av store sammenhengende områder – som han mener er de eneste som kan klare å oppregttholde naturverdiene på lang sikt, sier Gjermund Andersen, leder i Naturvernforbundets skogutvalg.

– To begreper kan knyttes til Hågvar: «Naturarvern» og «Økologiske krabbefelt». Han er svært opptatt av at vi må finne god, treffende og lett fattbare begreper i arbeidet, sier Andersen.

Bonnevieprisen er en forskningspris som er opprettet til ære for Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor. Blant tidligere prisvinnere finner vi Anne Sverdrup-Thygeson, Dag O. Hessen og Nils Christian Stenseth.