Du er her:

  • Nyheter
  • Sjansespill å være miljøaktivist i Russland

Foto: Igor Podgorny

Sjansespill å være miljøaktivist i Russland

Russiske miljøverneres arbeid for å hindre raseringen av Khimki-skogen utenfor Moskva viser med all tydelighet hvor farlig det er å være russisk miljøaktivist. Nå appellerer de til det internasjonale samfunn for støtte.

Vil hindre skog-rasering

Kampen for å hindre rasering av den verdifulle Khimki-skogen ved bygging av en motorvei mellom Moskva og St Petersburg har pågått i flere år, og aktivistene blir møtt med stadig tøffere reaksjoner. Utfordringene knyttet til korrupsjon, demokrati og myndighetskritikk trer tydelig fram gjennom russiske myndigheters behandling av skogvern-aktivistene.

-          73 prosent av innbyggerne i Khimki-området er mot byggeplanene, sier Yaroslav Nikitenko, en av aktivistene. – Men ingen hører på dem.

Frykten for at grøntområdet, som er viktig for regionens økologiske balanse, er i ferd med å forsvinne har fått et stort antall russere til å engasjere seg. I fjor sommer samlet over 3 000 mennesker seg i Moskva til demonstrasjon mot utbyggingen. Det store presset førte til at president Medvedev utsatte byggestart for å gjøre rom for offentlig diskusjon, men så kom beskjeden om at utbyggingen skal gjennomføres som planlagt. Den ”offentlige diskusjonen” foregikk stort sett bak lukkede dører, og aktivistenes stemmer ble ikke hørt.

Støtt aktivistene og kampen for Khimki-skogen her.

Menneskerettigheter i fare Image
Fotograf: Igor Podgorny

Aksjonene som både profilerte aktivister og større demonstrasjoner har vært utsatt for, vitner om menneskerettighetsbrudd og alvorlig korrupsjon. Journalist og aktivist Mikhail Beketov er en av dem som har blitt rammet, etter å ha rapportert kritisk om Khimki-saken. I 2008 ble han overfalt og banket opp utenfor huset sitt, med det resultatet at han i dag er permanent hjerneskadet og sitter i rullestol.

En annen sentral aktivist, Evgenia Chirikova, fikk uventet besøk av barnevernet som skulle undersøke klager om at hun sultet og slo barna sine. Senere innrømmet barnevernet at de ikke hadde mottatt noen slike klager.

Andre hendelser inkluderer pågripelse av aktivister under lovlige demonstrasjoner, og at fredelige aktivister blir angrepet av motdemonstranter eller maskerte grupper uten at politiet blander seg. 

Naturvernforbundet har jobbet med miljøvernorganisasjoner i nordvest-Russland siden sentpå 80-tallet, og ser at Khimki-aktivistenes erfaringer ikke er enestående.
 
-          Dessverre er ikke dette helt uvanlig. Flere av våre russiske samarbeidspartnere opplever lignende ting, sier prosjektleder hos Naturvernforbundet, Kjersti Album. – Disse hendelsene viser at miljøkampen i Russland er avhengig av at forholdene for sivilsamfunnet bedres.

Les aktivistenes egen oversikt over voldsepisoder her.

Starter internasjonal kampanje

Etter den effektive utestengningen fra saksgangen, og det voksende antallet voldsepisoder og urettferdigheter aktivistene har blitt utsatt for, appellerer de nå til det internasjonale samfunnet for støtte og drahjelp. Gjennom et brev har de henvendt seg til utbyggerselskapet VINCIs hovedkvarter i Paris, og advarer om at deltakelse i prosjektet vil bety medansvar både for naturødeleggelsene og undertrykkelsen av aktivistene, som trolig vil fortsette.

En underskriftskampanje på nett, rettet mot samme selskap (VINCI), er også satt i gang. Her kan alle som vil støtte skog-aktivistenes arbeid ved å gi sin signatur. Naturvernforbundets Kjersti Album håper mange signerer oppropet.

-          Det er viktig at vi bidrar til å støtte demokratiske grasrotbevegelser i Russland, og at vi viser aktivistene at de ikke står alene i denne saken, sier hun. – Frivillige organisasjoner, enten de er miljøvernere, menneskerettighetsaktivister eller journalister, skal kunne arbeide uten å måtte risikere liv og helse. Det er russiske myndigheters ansvar, og det bør norske myndigheter si klart fra om.

Signer oppropet og støtt aktivistene her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.09.2012