Skuffet over kraftlinje

Naturvernforbundet er skuffet over regjeringens avgjørelse om å bygge ei naturødeleggende kraftlinje i Hardanger. – Ekspertvurderingene som kom 1. februar, viste at problemene med energiforsyningen til Bergens-området langt fra var så alvorlige som Statnett og regjeringen ville ha det til i fjor sommer, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Protestmarsj i Hardanger

De uavhengige ekspertutvalgene viste at det var stort behov for en kritisk gjennomgang av Statnett, NVE og OEDs arbeid. Denne gjennomgangen burde vært gjort tidligere.
– Hadde vi fått konklusjonene om at situasjonen ikke var så kritisk i fjor vår, kunne utfallet av saken vært en helt annen. Derfor er det viktig at regjeringen nå tar lærdom av Hardanger-saken og forbedrer lovverket slik at man ikke gjør de samme feilene igjen, sier Haltbrekken. Naturvernforbundet mener man burde utredet en tredje vei i Hardanger hvor pengene ble brukt til energieffektivisering og opprustning av det eksisterende kraftnettet i stedet.

Samme system som for vei
Naturvernforbundet vil vise til måten nye veier planlegges på, og at det samme bør gjelde for kraftlinjer. Veiplaner som koster mer en enn halv milliard, må kvalitetssikres av utenforstående uavhengige eksperter. Her skal alle alternativer, også det å ikke bygge ut veien vurderes. Det er Finansdepartementet som har innført dette kravet. Tilsvarende krav har vi ikke for utbygging av kraftlinjer selv om de ofte kan representere vel så store inngrep i naturen. Det må regjeringen sørge for at kommer på plass.