Står på mot atomkraft

Mens den danske båten Puma, fullastet med farlig atomavfall, er på vei inn i norske farvann, kjemper Naturvernforbundet mot både atomtransport og utdaterte atomkraftverk.

Protest

Jobber mot atomtransport

Naturvernforbundet varslet fredag Kystovervåkningssentralen om at et lasteskip med farlig radioaktivt avfall er på vei til Murmansk. I løpet av det neste døgnet vil dette skipet gå inn i norsk farvann. Naturvernforbundet har bedt myndighetene skjerpe beredskapen langs kysten. Samtidig mener de det er på tide å ta et oppgjør med at farlig avfall sendes over lange avstander og dumpes i Russland ved det farlige og utdaterte Majak-anlegget.

Denne uken ble det samtidig klart at Tysklands miljøvernminister avblåser planene om atomtransport til Majak-anlegget i Russland, som de siste ukene har vært heftig debattert i Tyskland. Sammen med russiske partnere har Naturvernforbundet arbeidet iherdig mot transporten.

– At denne transporten stanses, er en god nyhet for alle som bor langs ruta for denne planlagte transporten. Det å frakte livsfarlig, radioaktivt avfall over lange avstander er en trussel mot folk og natur, sier Kjersti Album i Naturvernforbundet.

Mye atomavfall som omfattes av det såkalte tilbakesendingsprogrammet står i Europa og skal sendes til Russland de neste årene. Tysklands avgjørelse gir håp om at også andre land kan velge å ta vare på atomavfallet sitt selv.


– Dette viser at det nytter. Våre kolleger i Russland og Tyskland har stått på for å hindre denne transporten, og vi håper dette betyr et skifte i måten man i dag sender farlig avfall på kryss og tvers i Europa. Vi mener det er på tide å endre praksis, slik at atomavfallet lagres der det er blitt brukt, sier Album.

Les tidligere sak om den tyske atomtransporten her.

Les sak om atomtransport av serbisk atombrensel langs norskekysten her.

Vil ha lagt ned miljøbombe i nord

Naturvernforbundet jobber også for å hindre at utdaterte atomkraftverk legges ned, og har arbeidet for nedleggingen av blant annet Kola atomkraftverk sammen med russiske kolleger i flere år. Nå får de, Natur og Ungdom og Bellona, støtte av 27 ordførere i Nord-Norge, som ber den norske regjeringen om å øke presset opp mot russiske myndigheter, slik at en nedleggingsplan for Kola atomkraftverk kommer på plass. Denne uken overrakte organisasjonene oppropet til regjeringen. Gjennom ordføreroppropet ønsker de norske og russiske miljøvernorganisasjonene å sette Kola atomkraftverk opp på dagsorden igjen.

–          Dersom det skjer en ulykke ved atomkraftverket, ligger vi i Norge dårlig an. Kola atomkraftverk ligger kun 20 mil fra norskegrensa. Ved en eventuell ulykke vil strålingen kunne nå Norge innen få timer og føre til alvorlige konsekvenser for folk og natur, sier Kjersti Album i Naturvernforbundet.

Kola atomkraftverk består av 4 reaktorer. De to eldste reaktorene ble bygget i 1973 og 1974 og er den reaktortypen i det tidligere Øst-Europa som regnes blant de farligste av vestlige eksperter. Disse kan aldri oppgraderes til internasjonale sikkerhetsstandarder. Felles for alle fire reaktorene er at de mangler en sekundær sikkerhetsinnslutning, som vil hindre radioaktiviteten å spre seg i tilfelle en eksplosjon. Alle fire reaktorer har en anbefalt levetid på 30 år. De to eldste reaktorene har foreløpig fått tillatelse til å være i drift 15 år utover den anbefalte levetiden. Neste år skal Kola atomkraftverk søke om tillatelse til drift i 25 år utover det reaktorene er konstruert for.

Vil du støtte Naturvernforbundets arbeid med atomkraft? Meld deg inn her.