Stille natur

Skuterkjøring i utmark går på bekostning av naturopplevelsene til det store flertallet, og på bekostning av naturen. Vi kjemper for en stille natur!

Av hensyn til friluftsliv og natur har muligheten til å kjøre i utmark tidligere vært begrenset.  Fornøyelseskjøring i utmark har vært forbudt, bortsett fra i Finnmark og Nord-Troms. I år 2000 ble imidlertid åtte kommuner invitert med i en forsøksordning hvor de fikk lage løyper for fornøyelseskjøring, og i år utvidet den rødgrønne regjeringen ordningen til å gjelde førti kommuner. Nå vil de blåblå ta skrittet helt ut og la alle kommuner få denne retten. Beslutningen kan komme allerede i vår. Vi jobber for å stoppe forslaget, for å bevare stille naturopplevelser, og beskytte sårbar vinternatur. 

Ja – dette vil jeg støtte! Gi en gave til Naturvernforbundets arbeid for en stille natur

Naturvernforbundet mener at roen man finner i naturen har en verdi i seg selv, og at et motorisert mindretall ikke bør ødelegge opplevelsen for alle som vil oppleve naturen i fred. Lovendringen vil gi titusenvis av nye skutere i naturen.

Økt motorfersel er også til skade for naturen. En lang rekke dyr som villrein, fjellrev, rovfugler og rovdyr kan bli skremt bort fra leveområdene sine i en tid på året hvor de er særlig sårbare. Vi har rett og slett ikke god nok kunnskap om norsk natur til å sikre at løypene legges slik at de ikke gjør skade.

Ønsker du å bidra for å beholde en stille natur? Her kan du melde deg inn i Naturvernforbundet

Etter at regjeringen har varslet frislipp for kjøring med skuterkjøring i hundre kommuner, har en bred allianse av natur- og friluftsorganisasjoner reist seg i kraftig protest. Flere underskriftsaksjoner har samlet titusenvis av protester, og Naturvernforbundet samlet inn 450 høringssvar mot det upopulære forslaget. I dag kan du skrive under på et opprop satt i gang av initiativet «Norsk natur uten motordur» Skriv under du også 

Se hvor det finnes flest skutere

Du kan også bidra til å øke oppmerksomheten rundt denne saken ved å spre informasjon på sosiale medier eller epost. Vi har laget tre bilder som oppsummerer budskapet og kan brukes på sosiale medier. 

Del bildene her. Bilde 1. Bilde 2 Bilde 3.

Margrete Skår, samfunnsforsker ved Norsk institutt for Naturforskning har skrevet en kronikk om forsøket med skuterløyper

Seks tidligere miljøvernministere har skrevet en felles kronikk mot forslaget.