Du er her:

  • Nyheter
  • Stormberg med pant på brukte klær, gjenbrukes i Øst-Europa

Stormberg med pant på brukte klær, gjenbrukes i Øst-Europa

Den norske turtøyprodusenten Stormberg innfører pant på brukt Stormbergtøy og sender de innleverte plaggene til utdeling blant folk med dårlig råd i Romania og Moldova. - Et spesielt godt miljøtiltak, mener fagsjef i Norges Naturvernforbund Dag Arne Høystad.

- Gjennom materialbruk, fargevalg og modeller har vi tatt bevisste valg og lagt til rette for at plaggene skal brukes over lang tid og ikke behandles som "bruk og kast"-produkter. Likevel opplever vi at mange kaster turtøyet etter få måneders bruk. Vi regner også med at det ligger en del gammelt Stormberg-tøy bakerst i skapet hos folk. Mange kjøper nytt turtøy før det gamle er utslitt, og vi ønsker å få tilbake det Stormberg-tøyet folk ellers ville kastet, sier Stormberg-gründer Steinar J. Olsen.

- I Stormberg har vi vedtektsfestet at vi skal ta samfunnsansvar. Dette gjør vi blant annet ved å bruke èn prosent av omsetningen til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. Men dette dreier seg også om å ta ansvar for miljøet, og derfor er det naturlig for oss å sørge for at tøyet vi produserer ikke ender opp som søppel før det er utslitt.

- Gjennom organisasjonen Europa i Fokus skal en del av det pantede tøyet sendes til Romania og Moldova. I disse landene vil klærne få nytt liv, ved at det deles ut til mennesker som ellers ikke har råd til å kjøpe slikt tøy. Slik får folk i Norge en mulighet til både gi en hjelpende hånd til dem som trenger tøy, og samtidig bidra til et bedre miljø, sier Olsen. Han legger vekt på at Stormberg som klesprodusent også har et ansvar for bruk-og-kast-mentaliteten i samfunnet vårt.

- Så vidt vi vet har ingen andre klesprodusenter i Europa bidratt til å stimulere gjenbruk på denne måten, avslutter Olsen.

- Når forbrukere kan levere inn brukte klær og få en pantelapp for et produkt de ellers ville kastet, skaper dette en miljøgevinst ved at plagget gjenbrukes, sier fagsjef i Norges Naturvernforbund, Dag Arne Høystad.

Stormberg er også en av Naturvernforbundets samarbeidspartnere.

Les relatert oppslag:
26.1.2007 Norges Naturvernforbund og Stormberg samarbeider om mer miljøvennlig turtøy
18.01.2006 Norges Naturvernforbund avslører: Miljøgifter i allværsklær
09.05.2006 SFT-undersøkelse avdekker miljøgifter i allværstekstiler
15.08.2006 Nye miljøgifter krever ny miljøgiftpolitikk
17.01.2007 Ja til samarbeid for giftfritt miljø

Temasider: Miljøgifter i klær Miljøgifter og forurensning