Stort potensiale for økt aktivitet i organisasjonen

Naturvernforbundet har i vinter gjennomført en omfattende kartlegging av egen organisasjon.  Vi har spurt 10 000 medlemmer og alle tillitsvalgte om hvordan organisasjonen vår er nå, og hvordan den bør være i fremtiden.

søppelplukking naturvernforbundet gruppe mennesker

-Naturvernforbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon , og det viktigste for oss er medlemmene og tillitsvalgte. Derfor er dette nyttig informasjon for oss og gir oss et unikt grunnlag for prioriteringer i tida framover, sier Sahar Azari, leder av kommunikasjons- og organisasjonsavdelingen i Naturvernforbundet.

Sahar AzariSærlig gledelig er det å se at svært mange medlemmer sier de vil fortsette å være medlem hos oss, hele 94 %. Det gir oss slagkraft som medlemsorganisasjon! En tredjedel av medlemmene som er spurt, oppgir at de gjerne vil bli aktive.

– Dette er en fantastisk mulighet for organisasjonen, sier prosjektleder og organisasjonsrådgiver Ane Brohaug.

En viktig jobb fremover blir å finne ut hvordan disse medlemmene kan bli med i vårt viktige miljøarbeid. Samtidig som mange oppgir at de ønsker å være aktive, så er det også en stor andel som oppgir at de i hovedsak ønsker å være medlem for å støtte saken. Disse medlemmene utgjør også en viktig del av medlemsmassen, og ønsket om å være «støttemedlem» skal respekteres.

Organisasjonskultur på agendaen

–  Naturvernforbundet blir oppfattet som en seriøs aktør i miljødebatten, og dette er en rolle vi vil jobbe for å bevare, sier nyvalgt leder Truls Gulowsen. Målsettingen med organisasjonskartleggingen har først og fremst vært å undersøke tre problemstillinger:

  •  Hva bør Naturvernforbundet prioritere de neste årene?
  •  Hvordan bør Naturvernforbundet arbeide for å styrke og opprettholde en god organisasjonskultur?
  •  Hvilke tiltak bør Naturvernforbundet iverksette for å få større mangfold blant medlemmer og tillitsvalgte?

Truls GulowsenRapporten sendes ut til organisasjonens tillitsvalgte og offentliggjøres i dag. Landsstyret møtes helgen 5 – 6. juni og skal diskutere rapporten og prosessen videre.

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjons- og organisasjonssjef Sahar Azari
Organisasjonsrådgiver Ane Brohaug
Leder Truls Gulowsen

Naturvernforbundet har 35 000 medlemmer over hele landet.

Siden 2018 har medlemsmassen økt med 10 000 medlemmer.

Det er over 90 lokallag i Naturvernforbundet.

Her er Naturvernforbundets etiske retningslinjer