Du er her:

  • Nyheter
  • Stortinget ber om klimavurdering av Oslopakke 3

Stortinget ber om klimavurdering av Oslopakke 3


Foto: K. Kværnsveen
Et flertall av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité ber om at klimaeffekten til Oslopakke 3 vurderes.- Dette er bra og må bidra til en grundig debatt om hvordan transportsystemet i Oslo-regionen skal utvikles. Når det er planlagt brukt over 50 milliarder kroner til infrastruktur og kollektivtransport, er det i høyeste grad riktig å kvalitetssikre planene og se om de ivaretar samfunnshensyn og kommende generasjoners miljøkrav, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbund.
Det er et solid flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet, så står bak merknaden, som komiteen avga i forbindelse med behandling av første trinn i Oslopakke 3. Dette første trinnet gir grønt lys for bl.a. å kunne fortsette å kreve inn bompenger i Oslo-regionen. Neste trinn handler om hvordan pengene skal brukes i det lange løp. Dette ventes vedtatt av Stortinget i 2009.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har hatt på høring to alternative forslag til Oslopakke 3, som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet. Det ene er forslaget som lokalpolitikerne er blitt enige om. Det andre har transportetatene satt sammen med tanke på at samfunnets krav og mål skal bli ivaretatt best mulig.

– Naturvernforbundet ser svært mye bra i det alternative konseptet fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. Her er det langt mer satsing på kollektivtransport, gange og sykling. I tillegg utelates flere vegprosjekt som vil bidra til mer trafikk inn i Oslo sentrum. Det alternativet konseptet inneholder også bruk av rushtidsavgift, for å redusere køene og bedre miljøet. Alt dette støtter vi, påpeker Schlaupitz.

Utredningsarbeidet til transportetatene viser at lokalpolitikernes forslag ikke vil redusere køene i forhold til i dag, mens Oslo og Akershus' klimagassutslipp vil øke med 25 prosent. I tillegg vil trafikken i Oslo sentrum og i indre by øke med 17 prosent. Det alternative forslaget vil føre til en trafikkreduksjon på 3 prosent i denne delen av Oslo i det lange løp.

– En fortsatt trafikkvekst er uakseptabelt. Klimafokuset har økt voldsomt etter at lokalpolitikernes forslag til Oslopakke 3 så dagens lys i mai 2006. Det er derfor all grunn til at lokalpolitikerne i Oslo og Akershus revurderer sine planer. Vi må for all del unngå at det blir bygd nye veger eller kjørefelt som legger til rette for økt trafikk, noe som det vil bli vanskelig å reversere i ettertid, avslutter Holger Schlaupitz.