Du er her:

  • Nyheter
  • Støtte til rehabilitering av sjøfugl

Støtte til rehabilitering av sjøfugl


Fugl under rehabilitering. Foto: R.G. Escuer, Sea Alarm Foundation
Miljøvernminister Erik Solheim besøkte onsdag sentralen for oljeskadd sjøfugl i Langesund. Solheim ga entydig støtte til behandlingsopplegget og til ønsket om mer samarbeid mellom miljøorganisasjonene og myndighetene ved framtidige uhell.
På vegne av nettverket av miljøorganisasjonene som samarbeider om å redde de oljeskadde sjøfuglene (Norwegian Oiled Wildlife Network - NOW!) sier aksjonsleder i Naturvernforbundet Pål Bugge seg fornøyd med miljøvernministerens støtte. - Vi konstaterer også med tilfredshet Solheims presiseringer av at nye beredskapsplaner må være langsiktige og ikke minst uavhengig av det kommende stortingsvalget, fortsetter Bugge. 10. august blir det nytt møte i Miljøverndepartementet hvor innspill fra nettverket står på dagsorden.

De foreløpige konklusjonene, på bakgrunn av erfaringene med oljeutslippet ved Langesund, går på at ved framtidige utslipp må nettverket mobiliseres innen 12 timer etter uhell, skadepotensialet for sjøfugl må vurderes omgående av representanter for det samme nettverket og Miljøverndepartementet må stille midler til rådighet for tre stillinger på heltid for NOW!. Videre må det etableres fem regionale beredskapsdepoer med utstyr for rensing med mer langs kysten.

- Det er også nødvendig med en omgående revisjon av praktiseringen av "nød-paragrafen" i viltloven, hvor det står at vilt ikke skal lide unødvendig, sier Bugge på vegne av NOW! - Vårt tilbud om rehabilitering av oljeskadd sjøfugl er et langt bedre alternativ, og det må innarbeides som en operativ del av viltpleien og miljøvernarbeidet i Norge.

Relaterte saker

Mating av fugl under rehabilitering i Langesund. Foto: Roser Gasol Escuer - Sea Alarm Foundation