Svart dag

Med Senterpartiet som garantist både for helheten og de mest graverende bestemmelsene i regjeringens lovforslag, ble det i dag klart at Fremskrittspartiet og Høyre får flertall for å liberalisere adgangen til snøskuterkjøring i naturen.

To mennesker på en snøskuter

– En idiotsikker oppskrift på kraftig trafikkøkning, mer ulovlig kjøring og flere tragiske ulykker, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Det betyr også en radikal omprioritering i forhold til hvordan vi så langt har forvaltet helsebringende friluftsglede og sårbar norsk vinternatur, konstaterer han skuffet.

«- negativt for friluftsliv og naturmangfold»
Regjeringen skriver i lovproposisjonen at «den store endringen som lovforslaget vil føre med seg er at omfanget av snøscooterkjøring vil øke betraktelig. Samtidig konstaterer de at «økt støy og trafikkbelastning vil være negativt for friluftsliv og naturmangfold.» Om noen var i tvil … 

– Regjeringen kjenner konsekvensene, men benekter dem til daglig, og har unnlatt å sørge for den lovpålagte dokumentasjonen som kunne gitt Stortinget et reelt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Dette er jo også påpekt av de fremste juristene vi har på areal- og naturforvaltning, og på relaterte grunnlovspørsmål. 

Ulovlig kjøring
Det er bemerkelsesverdig hvordan de kommersielle snøskuterinteressene har fått gjennomslag i snøskuterpartiene for at «flere lovlige løyper vil føre til mindre ulovlig kjøring og dermed færre skader». 
– Det er nok å peke på situasjonen i Finnmark. Fylket har alene 6000 km med lovlige skuterløyper. I 2013/2014 anmeldt 79 saker – de aller fleste i umiddelbar nærhet til skuterløypene. Og i Finnmark vet alle, politiet inkludert, at dette bare utgjør en forsvinnende liten del av den ulovlige kjøringen. Rune Somby, inntil nylig ansatt i SNO sier det samme, og han «vil ikke en gang prøve å gjette på andelen» 
– Likeledes er det et faktum at ulykkene primært følger den ulovlige kjøringen, uansett hvordan skutertilhengerne prøver å bortforklare det, supplerer  Haltbrekken. Nå vil nye svære områder bli tilgjengelig med skuterløyper, løyper som også vil fungere som effektive tilførselsløyper for den ulovlige kjøringen inne i terrenget.

Fra forbud til full utrulling
Takket være vellykket røyklegging av realitetene, er det de aller færreste som er innforstått med de radikale konsekvensene av lovendringen. Mens stille natur og hensynet til naturmangfoldet hittil har hatt forkjørsrett i utmarka vår, er det reservatprinsippet som nå overtar. Områder forbeholdt friluftsliv begrenses til nærmere angitte arealer, og hensyn til naturmangfold reduseres til områder som allerede er vernet. Skuerløyper kan på sin side legges alle andre steder, kliss inntil skjerma områder, rundt, forbi og videre inn over hvor langt det skal være, på tvers av kommuner, fylker og landegrenser. Pluss forgreininger. 
– Som sagt; en svart dag for alle oss som bryr oss om det sårbare fugle- og dyrelivet vinterstid, og som setter pris på det helsebringende friluftslivet.