– Tar ikke klimakrisa inn over seg

Miljøet var igjen taperen da det ble enighet om Erna Solberg sitt femte statsbudsjett. – Stortingsflertallet har ikke tatt klimakrisa inn over seg, og dette budsjettet er ikke den redningsplanken som norsk natur sårt trenger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Etter forhandlinger på overtid, ble regjeringspartiene i dag enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2018.

– Hovedproblemet er at det statsbudsjettet som Regjeringen la fram i oktober var milevis unna det som trengs for å ta vare på truet natur, og for å kutte klimagassutslippene. Venstre og KrF har fått rettet opp en rekke av kuttene fra Regjeringen, men utfordringen er at en videreføring av natur- og klimainnsatsen på dagens nivå i utgangspunktet er altfor lavt, sier Ask Lundberg.

Ikke økt CO2-avgift
– Det er skuffende, men ikke overraskende, at CO2- og drivstoffavgiftene ikke øker. Stortingsflertallets allergi mot økte CO2-avgifter viser at til tross for festtalene om norsk klimapolitikk, så evner de fortsatt ikke å ta inn over seg hva klimakrisa faktisk krever av oss. Vi greier ikke møte klimautfordringene og utfordringene med helseskadelig luft uten at det blir dyrere å forurense, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Ingen redningsplanke for naturen
– Venstre og KrF klarer å reversere en del av kuttene til klassisk naturvern, men for å ta vare på den mest verdifulle og truede naturen vår trengs det mer penger, ikke status quo. Da må bevilgningene til skogvern, truede arter, prioriterte naturtyper og nye nasjonalparker økes utover det som i dag blir presentert. Dette er langt unna den redningsplanken som norsk natur trenger, sier Ask Lundberg.

Mindre til sykkel
Alle som er opptatt av sykkel, har ingen grunn til å være fornøyde med neste års budsjett. Det plusses på 70 millioner, sett i forhold til regjeringens forslag, men det kuttes fortsatt betydelig i forhold til årets budsjett, blant annet i tilskuddsspotten til kommunene

Mer til vedlikehold av jernbanen
Stortingsflertallet plusser på midlene til vedlikehold av jernbanen.
Det trengs for å gjøre toget pålitelig for både pendlere og næringslivets transporter, sier Ask Lundberg.

Blir ikke grønt skifte av dette
Det er heller ingen grunn til å forvente at noe grønt skifte vil følge av neste års statsbudsjett.

– Budsjettenigheten betyr litt mer penger til Enova, miljøteknologi og klimatiltak i kommunene, men dette er dessverre fortsatt ikke et budsjett som gir et grønt skifte, sier Ask Lundberg

Marin forsøpling
På den positive siden finner vi økningen i midlene til marin forsøpling.

– Det er svært gledelig at Venstre og Krf har sikret 50 millioner til marin forsøpling. Det er også positivt at kuttet i overføringen til frivillige organisasjoner over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet er reversert, sier Ask Lundberg.

For ytterligere kommentarer
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729