Du er her:

  • Nyheter
  • Trist og grått – ikke grønt
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg deltar på NHOs årskonferanse.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg deltar på NHOs årskonferanse. (Foto: Naturvernforbundet).

NHOs omstilling:

Trist og grått – ikke grønt

NHOs årskonferanse har temaet «grønn omstilling og grønn fremtid». Hvorfor er da NHOs egne omstillingsplaner så triste og grå?

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, deltar på årskonferansen. Hun ble kåret av Nordlys til en av Nord-Norges mektigste kvinner, og har klare miljøkrav til næringslivet. Hun krever at NHO gjør langt mer for å bidra til næringsutvikling innen grønne næringer, og langt mindre for å tviholde på gammeldagse, forurensende næringer og prosesser.

- Har misforstått hva et grønt skifte er
- Jeg er glad for at NHO snakker om klima og det grønne skiftet, det er bare så synd at de har misforstått hva et grønt skifte er. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om våre løsninger på klimaproblemet ikke ivaretar naturen, livsgrunnlaget vårt, sier Lundberg, og peker på at en artsrik natur og robust natur er spesielt viktig i møte med klimaendringene.
Lundberg trekker spesielt frem fire sektorer der hun mener NHO bør bruke sin makt til å gjøre norsk næringsliv og samfunn mer miljørettet: olje- og gassvirksomhet, gruvevirksomhet, fiskeoppdrett og transport.

Alt for oljeavhengige
Sammen med Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, gikk Kristin Skogen Lund i går ut i NRK og sa at Norge hadde et ansvar for å pumpe opp all vår olje og gass, av hensyn til klimaet og økonomien.
- Norge har gjort seg alt for avhengig av en næring som er fundamentet for klimaendringene, og ødelegger for mer miljørettede næringer i havet. Oljeavhengigheten gjør oss sårbare og mindre tilpasningsdyktige. Å fortsette med storstilt oljeutvinning er å gamble mot vitenskapen og klimaendringene, og er det motsatte av et grønt skifte, sier Lundberg.
95 prosent av totalutslippene fra oljen og gassen er knyttet til raffinering og bruk, ikke til utvinning. Disse utslippene vil ikke endre seg, selv om vi utvikler mindre forurensende metoder for å pumpe oljen og gassen opp.
- Når Sætre da sier at han mener Norge har et ansvar for å pumpe opp så mye olje som mulig av hensyn til klimaet, bommer han kraftig på målskiven. Økt norsk utvinning av olje og gass øker verdens totale klimagassutslipp, sier Lundberg.

Gruvedumping truer andre næringer
Innen gruvedrift sier Kristin Skogen Lund at vi må tåle de naturinngrepene som gruvedrift fører til, for å redde klimaet.
- Så lenge forretningsplanen til gruveindustrien er å dumpe avfallet i fjordene våre, vil den aldri være en del av et grønt skifte. Mineralutvinningen har en plass i et grønt samfunn, men da må miljøkravene være strenge, og restmassene må fylles tilbake i gruva, sier Lundberg, og fortsetter:
- Det rareste er at NHO ser bort fra andre store næringer under sin egen paraply, de som er avhengige av reine, friske fjorder. Norge er ett av kun 5 land i verden som går inn for bruk av sjødeponi. Vi har allerede halvparten av verdens sjødeponi, og er det eneste landet som planlegger nye. Dette er å gå baklengs inn i det grønne samfunnet, sier Lundberg.

Kjemp for lukkede lakseanlegg
Innen fiskeoppdrett utfordrer Lundberg NHO til å bidra sterkere til en utvikling mot lukkede anlegg.
- Oppdrettsnæringen har i dag alvorlige konsekvenser for villaks, skalldyr og fiske langs norskekysten. Skal næringen ha en lys fremtid, må vi finne mindre miljøskadelige måter å drive på. Bruken av kjemikalier mot lakselus har eksplodert de siste årene, og rømmingstallene for laks er fortsatt så store at villaksstammene trues. Her kan NHO spille en viktig rolle, sier Lundberg.

Europas mest flyavhengige land
Hun trekker også frem transport. Norge er Europas mest flyavhengige land, og hoveddelen av persontransporten mellom våre store byer går med fly. Samtidig har vi ett av Europas tregeste togsystemer.
- Nå planlegges det nye rullebaner på Gardermoen og Flesland, som gjør at vi bygger oss inn i flyavhengigheten. NHO bør i stedet presse på for en utvikling av togtransporten som gjør at toget kan bli et reelt alternativ mellom byene i Sør-Norge. Dette vil gjøre både person- og godstransporten mer miljøvennlig, sier Lundberg.

Arbeidsplasser som spiller på lag med naturen
Skal det bli noe innhold i konferansens slagord "Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid", må vi omstille oss fra bruk av fossile energikilder og naturødeleggelse, til et samfunn i pakt med klimaet og naturen. Vi trenger arbeidsplasser som spiller på lag med naturen, ikke ødelegger den. Vi kan ikke ha et grønt skifte uten å ta vare på det grønne.