– Trua natur vil gå tapt

I dag har Senterpartiet lagt fram forslag til nytt partiprogram. – Dersom det sunne bondevettet skal styre Senterpartiets program må naturvernet styrkes, sier nestleder i Naturvernforbundet Silje Lundberg.

Senterpartiets programkomité går inn for mindre skogvern, mindre naturvern og for å tillate utbygging av småkraft i verna vassdrag. I tillegg foreslår de uttak av havørn og kongeørn i områder med tette bestander hvor det er dokumentert tap og skader på bufe og fugl.

– Den verdifulle og trua naturen i Norge vil få dårligere kår dersom dette programforslaget blir gjennomført. Å tillate vannkraftutbygginger i vassdrag som er verna mot nettopp utbygginger er helt bak mål, sier Lundberg.

– Havørn har aldri tatt verken rein eller sau, så dette blir vanvittig kunnskapsløst fra programkomiteen. Mener Senterpartiet virkelig at vi skal skyte rovfugler som spiser andre fugler? Borten Moe beskyldte miljøbevegelsen for å drive en tullete miljødebatt, men her kommer han selv med det som må være årets dummeste forslag, sier Lundberg.

Flere lyspunkter

Naturvernforbundet mener likevel det er flere lyspunkter i Senterpartiets programforslag. Blant annet har de nå lagt debatten om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja død. I tillegg ønsker de å bruke overskuddskrafta i Norge.

– For fire år siden foreslo Ola Borten Moe å åpne Lofoten for oljevirksomhet, men landsmøtet i Senterpartiet sa, med et overveldende flertall, nei til oljevirksomhet i dette området. Det er godt å vite at Senterpartiet ligger an til å stå skulder til skulder med Naturvernforbundet i denne saken også i 2017, sier Lundberg.

– Borten Moe sier dette skal være et program for sunt bondevett. Derfor forventer vi at dette sunne bondevettet er på lag med naturen og framtida, og sier nei til oljeboring ved iskantsonen, slik Polarinstituttet definerer den. Dersom Senterpartiet i tillegg er villig til å avvikle leterefusjonsordningen og TFO-ordningen er det svært bra, sier Lundberg.

– Senterpartiet ønsker å bruker mer av overskuddskrafta i Norge, og her er vi helt enig. Da kan man etablere datasenter som gir flere arbeidsplasser og vil kunne betjene verdensmarkedene, sier Lundberg.