Du er her:

  • Nyheter
  • Truls Gulowsen gjenvalgt som Naturvernforbundet-leder: Varsler opptrapping av miljøkampen
Truls Gulowsen, gjenvalgt leder i Naturvernforbundet, gir sin tale til Landsmøte 2022 på Hamar.

Truls Gulowsen, gjenvalgt leder i Naturvernforbundet, gir sin tale til Landsmøte 2022 på Hamar.

Landsmøte 2022 på Hamar

Truls Gulowsen gjenvalgt som Naturvernforbundet-leder: Varsler opptrapping av miljøkampen

Truls Gulowsen ble gjenvalgt som leder av Naturvernforbundet på organisasjonens landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022. Han varsler kraftig opptrapping av natur- og klimakampen etter landsmøtet.

Naturvernforbundet er fortsatt i sterk vekst med over 37.000 medlemmer, en nesten 50 prosent økning siden 2018 og en dobling siden sist landsmøte på Hamar i 2011. Organisasjonen har nå over 110 lokal- og fylkeslag over hele landet.

- Nå skal vi trappe opp kampen for natur og klima, bli enda større og vinne enda flere kamper.

- Aldri før har Naturvernforbundet hatt så mange medlemmer eller så bred faglig støtte, fra FNs naturpanels varsler om tap av naturmangfold, til klart råd fra Klimapanelet, FN og Det internasjonale energibyrået og nå sist OECD om en rettferdig omstilling av olje- og gassnæringen. Vi har vunnet mange kamper de siste årene, inkludert mot utbygging av vernede vassdrag og naturødeleggende vindkraft, og satt klima og olje på dagsorden i Norges første ekte miljøvalg. Likevel er jeg skremt over regjeringens manglende vilje til å ta natur- og klimakrisa på alvor, sier Gulowsen.

Landsmøtet ble holdt på Hamar i Innlandet for å løfte kampen mot bygging av firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t gjennom Lågendeltaet naturreservat.  

Nei til fotballstadion på matjord, vindkraft på Fosen og høyreekstremisme
Naturvernforbundets landsmøte vedtok flere uttalelser, inkludert støtte til Sametingets krav om oppfølging av dommen mot vindkraftutbyggingen på Fosen og motstand til bygging av Bodø/Glimts nye fotballstadion på matjord.

I tillegg endret landsmøtet prinsipprogrammet, slik at samarbeid med partier og grupperinger som fremmer rasistiske og høyreekstreme holdninger, anses som et klart brudd med Naturvernforbundets verdier, og endret sine vedtekter slik at medlemskap i rasistiske og nynazistiske organisasjoner ikke er forenlig med medlemskap i Naturvernforbundet.

 - Det skal være trygt å være med i vår folkebevegelse. Jeg er glad nå også vedtektene viser i tydelig hvilke verdier vi står for, sier leder Truls Gulowsen.

Organisasjonen vedtok også sitt arbeidsprogram frem til 2024. Blant annet har Naturvernforbundet mål om å vokse til over 45.000 medlemmer, styrke naturens rettsvern, stoppe naturødeleggende vann- og vindkraftutbygging, motorveier, hytteutbygging, oppdrett og annen industri, få en rettferdig omstilling av petroleumsnæringen og stoppe elektrifisering fra land, samt starte overgangen til en sirkulær økonomi.

- Naturvernforbundet står samlet og er klart for de kommende, avgjørende årene for klima-, natur- og bærekraftsmålene. Vi har diskutert hvordan Naturvernforbundet skal utvikle seg frem til 2030 og bli en mer mangfoldig, åpen og slagkraftig organisasjon. Nå skal vi nå ut til alle deler av landet, alle grupper i samfunnet og alle mulige samarbeidspartnere innen og utenfor miljøbevegelsen, fagbevegelsen, trossamfunn, bondebevegelsen, næringsliv og andre organisasjoner, slik at Norge blir et bærekraftig, rettferdig land, sier Gulowsen.

Ny ledelse og nytt sentralstyre
Gulowsen (48, Oslo) har vært Naturvernforbundets leder i ett år, og har tidligere jobbet i Regnskogfondet og vært mangeårig leder i Greenpeace.  

I tillegg til Gulowsens gjenvalg, ble Pernille Hansen (37, Molde/Oslo) gjenvalgt som 1. nestleder. Hansen er språkviter ved Høgskolen i Innlandet.

Naturvernforbundet får en ny 2. nestleder, Randi Storhaug (54, Stavanger), som har mange års erfaring fra offentlig og privatsektor når det gjelder naturforvaltning, landbruk og planprosesser.

Ellers ble følgende valgt til sentralstyret:

  • Styremedlem Kjell M. Derås
  • Styremedlem Katharina Karlsen Hessen
  • Styremedlem Lasse Eriksen Bjørn
  • 1. varamedlem Ingebjørg Marie Thorkildsen
  • 2. varamedlem Hilde M. Gaebpien Danielsen
  • 3. varamedlem Øyvind Johnsen
  • 4. varamedlem Gaute Rolv Dahl

Nedenstående bilder er til fri bruk for presse ved kreditering (Foto: Jenny Marie Sveen). Klikk på bildene for versjoner i full oppløsning.

Image

Fra venstre: Randi Storhaug (2. nestleder), Truls Gulowsen (leder), Pernille Hansen (1. nestleder). Foto: Jenny Marie Sveen

Image

Truls Gulowsen, leder. Foto: Jenny Marie Sveen

Image

Pernille Bonnevie Hansen, 1. nestleder. Foto: Jenny Marie Sveen

Image

Randi Storhaug, 2. nestleder. Foto: Jenny Marie Sveen

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2022