Du er her:

  • Nyheter
  • Utsatt landsmøte: Kampen for Førdefjorden fortsetter

Utsatt landsmøte: Kampen for Førdefjorden fortsetter

På sitt møte samme dag som vi egentlig skulle ha avsluttet landsmøtet 2020 i Førde vedtok landsstyret i Naturvernforbundet å utsette landsmøtet til 23.-25. april 2021. Dette betyr at landsmøtet er flyttet nøyaktig et år frem i tid.

Landsmøte 2021 i Førde 
Landsmøtet var planlagt avholdt i Førde med en ekskursjon ut til Vevring og Førdefjorden for å markere at vi står sammen med lokalbefolkningen i Vevring mot gruvedeponi i Førdefjorden. Landsstyret vedtak fastholder at vi skal til Førde på det utsatte landsmøtet, og at vi vil fortsette kampen for Førdefjorden også i neste år.  

Vi gleder oss til å møte hele organisasjonen samlet i Førde i april 2021. Det var et stort engasjement i organisasjonen som var godt i gang med forberedelsene til landsmøtet, da vi 12. mars så oss nødt til å utsette landsmøtet på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien. Dette engasjementet gleder vi oss til å møte i Førde i 2021.  

Her finner du etterhvert oppdatert informasjon om landsmøtet 2021. (trykk på linken)

Hva betyr et utsatt landsmøte for organisasjonen?  
Et utsatt landsmøte betyr også at mandatperioden til sentralstyret og landsstyret utvides. Det sittende sentralstyret og landsstyret vil fortsette et år til. Dersom noen er forhindret fra å sitte et år lengre vil vararepresentanter tre inn i dens sted - de styrende organene vil være vedtaksdyktige i det kommende året.  

Arbeidsprogrammet som ble vedtatt på landsmøte 2018 i Stavanger har vært ledende for organisasjonen i tiden frem til nå. Landsstyret hadde innstilt på nytt arbeidsprogram for 2020-2022 som var oversendt landsmøtet. Dette vil landsstyret i neste møte ta opp igjen og lage en prioriteringsliste over arbeidsoppgaver frem til det utsatte landsmøtet. Landsstyret er det øverste organet i organisasjonen mellom landsmøter, og i denne ekstraordinære situasjonen vil det være nødvendig at landsstyret gjør prioriteringer av arbeidsoppgaver i perioden mellom planlagt landsmøte og at faktisk landsmøte avholdes.  

Kampen for Førdefjorden fortsetter 
Kampen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden var hovedtema for landsmøtet. Saken har i mange år vært en kampsak, og under landsmøtet skulle hele organisasjonen endelig få oppleve den fantastiske naturen i og rundt Førdefjorden og vise motstand mot prosjektet sammen med lokalbefolkningen.  
Kampen for å bevare det fantastiske marine livet i Førdefjorden er en av vår tids viktigste kamper og den vil sammen med kampen mot dumping av gruveavfall i Repparfjord i Finnmark fortsatt være høyt på agendaen det neste året.  

-Vi gir ikke opp kampen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og skal fortsette å jobbe mot planene om å bruke fjordene våre som avfallsplass for gruveindustrien. Vi skal stå på og holde oppe presset slik at når vi samles til landsmøte i 2021 er det mulig at vi kan feire en seier i saken! Sier Silje Ask Lundberg, Leder i Naturvernforbundet. 

Vedlagt til saken kan du lese uttalelsen fra Landsstyret om at regjeringen må trekke utslippstillatelsen til gruvedeponi i Førdefjorden.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2020